دانلود رایگان


بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در - دانلود رایگاندانلود رایگان در وضعیت موجود بر اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل افزایش می یابد و به دنبال آن قیمت محصولات تولید ی و خدماتی نیز افزایش می یابد که باعث تورم در جامعه

دانلود رایگان
بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فهرست جداول
عنوان
صفحه
عنوان
صفحه
فهرست نمودار
عنوان
صفحه
کلید واژه ها: حمل و نقل- مدیریت زمان- مهندسی ترافیک- ارزیابی کارو زمان- تصمیمات مناسب قیمت گذاری حمل ونقل
فصل اول
کلیات پژوهش
 • رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد شود.
 • تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.
 • افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.
 • در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل استفاده شود از رابطه مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار استفاده شود.
 • افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.
 • اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.
 • اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.
 • هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا شود.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می شود.
 • استفاده از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر است.
 • کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می شود.
 • استفاده از مدیریت زمان بین شرکت های حمل و نقل رقابت موثر به وجود می آید.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مدیریت زمان و نقش


کار و زمان جهت تصمیمات


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری مذهبی

پاورپوینت خودروهای هیبریدی

بررسی تطبیقی رابطه‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و

مقاله درباره امام مهدی

تحقیق درباره جغرافیای تاریخی قائن و فردوس 12 ص

109 برآورد ایمنی لرزه ای سدهای خاكی بر اساس نتایج

چگونگي تجزيه وتحليل امتحانات

چگونگي تجزيه وتحليل امتحانات

تحقیق درمورد ريخته گري چدن

تحقیق درباره خلاقيت و نوآوري تعريف مفاهيم و