دانلود رایگان


طراحي کنترل‌کننده‌اي بر مبناي منطق فازي براي - دانلود رایگاندانلود رایگان شبکه‌هاي انتقال سيستم‌هاي قدرت مدرن بدليل افزايش تقاضا و محدوديت در احداث خطوط جديد بطور فزآينده‌اي در حال دگرگوني است. يکي از عواقب چنين سيستم تحت تنشي،

دانلود رایگان
طراحي کنترل‌کننده‌اي بر مبناي منطق فازي براي بهبود عملکرد جبرانساز استاتيکي سنکرون92فهرست مطالب
فهرست جداول
.............................................................................................................................5
Kp ............................................................................................................55
Ki .............................................................................................................55
فهرست شکل ها
p53
i54
p55
i55
Vdc نسبت به زمان.. 66
Vdc- زمان.. 68
Vdc- زمان.. 71
Vdc- زمان.. 73
Vdc- زمان.. 76
فهرست اختصارات
AC
Alternating Current
ANFIS
Adaptive Network Fuzzy Inference System
CCT
Critical Clearing Time
COA
Centre of Area
DC
Direct Current
FACTS
Flexible AC Transmission Systems
FL
Fuzzy Logic
GTO
Gate Turn-off Thyristor
HTG
Hydraulic Turbine and Governer
IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IGBT
Insulated Gate Bipolar Transistor
IGCT
Integrated Gate Commutated Thyristor
LQR
Linear-Quadratic Regulator
NB
Negative Big
NVB
Negative Very Big
PB
Positive Big
PCC
Point of Common Coupling
PI
Proportional Integral
POD
Power Oscillation Damping
PSO
Particle Swarm Optimization
PSS
Power System Stability
PVB
Positive Very Big
PWM
Pulse Width Modulation
SIL
Surge Impedance Loading
SMES
Superconductive Magnetic Energy Storage
SMIB
Single Machine Infinite Bus
STATCOM
Static Synchronous Compensator
SVC
Static VAR Compensator
VSC
Voltage Source Converter
Z
Zero


فهرست نمادها
Vout
AC Output Voltage
Vac
AC System Bus Voltage
Pa
Accelerating Power
p
Active Power
m
Angular Moment of Rotor
A1
Area of Acceleration
A2
Area of Deceleration
δc
Critical Clearing Angle
Pe
Electrical Power
e
Error
α
Firing Angle
ω
Generator Speed
H
Inertia Constant
Ki
Integral Gain
δ
Load Angle
Iq
Measured Current of STATCOM
Vmeas
Measured Voltage of STATCOM
Pm
Mechanical Power Input
j
Moment of Inertia of Rotor
δ0
No Load Angle
Kp
Proportional Gain
de/dt
Rate of Change of Error
dω/dt
Rate of Change of Generator Speed
q
Reactive Power
Iq-ref
Reference Current of STATCOM
Vref
Reference Voltage of STATCOM
Iac
STATCOM Output AC Current
Va,sec
Transformer Secondary Voltage
Vdc
Voltage Across DC Capacitor
Va , Ia
Voltage and Current of Bus B4
کلمات کليدي: پايداري گذرا، جبرانساز استاتيکي سنکرون، کنترل کننده ي منطق فازي، عدم قطعيت، ميرايي نوسانات.
مقدمه
 • طراحي STATCOM مبتني بر کنترل کننده ي PI براي سيستم دو ماشينه.
 • طراحي statcom مبتني بر کنترل کننده ي منطق Fuzzy براي سيستم دو ماشينه و مقايسه عملکرد آن با statcom مبتني بر کنترل کننده ي pi .
 • طراحي statcom مبتني بر کنترل کننده ي Fuzzy-PI براي سيستم دو ماشينه و مقايسه عملکرد آن با statcom مبتني بر کنترل کننده ي pi .
 • در فصل اول به معرفي کنترل کننده هاي موازي ادوات facts ، مزايا و معايب، اصول عملکرد آنها و همچنين به مرور کارهاي انجام شده پرداخته مي شود.
 • در فصل دوم ابتدا در مورد مفاهيم پايه در مورد پايداري سيستم هاي قدرت و سپس اثر ادوات facts به خصوص statcom بر روي آن بطور مختصر صحبت خواهد شد.
 • در فصل سوم ابتدا در مورد منطق فازي و کنترل کننده هاي فازي صحبت شده و برخي از مزاياي آنها در مقايسه با کنترل کننده هاي مرسوم معرفي خواهد شد. پس از آن روش هاي پيشنهادي براي کنترل statcom جهت بهبود پايداري گذراي سيستم قدرت ارائه شده و به بررسي مزايا و معايب هر کدام پرداخته مي شود.
 • در فصل چهارم شبيه سازي کنترل کننده هاي طراحي شده در فصل سوم با استفاده از نرم افزار matlab انجام خواهد شد. روش هاي پيشنهادي بر روي يک سيستم دو ماشينه پياده سازي مي شود. مقايسه نتايج ارائه شده از جمله مواردي است که در اين فصل انجام خواهد شد.
 • نهايتاً در فصل پنجم به بررسي نتايج بدست آمده در اين پايان نامه پرداخته و پيشنهاداتي براي ادامه و تکميل تحقيق انجام شده ارائه خواهد شد.
1- فصل اول شامل:
1-1- مقدمه [4] از وضعيت‏هاي اضطراري نظير قطع يا خروج ژنراتورها، خطوط انتقال و تجهيزات ديگر با حاشيه‏ي امنيت بالاتري طراحي مي‏شد، در نتيجه نياز چنداني به استفاده ي بهينه از ظرفيت واقعي خطوط انتقال احساس نمي‏شد و از اينرو بهره‏وري کل سيستم قدرت نسبتاً پايين بود.
نوع کنترل کننده
پايداري گذرا
پايداري ديناميكي
كنترل ولتاژ
كنترل پخش بار
ادوات FACTS
موازي
*
**
***
*
SVC
موازي
**
**
*
*
STATCOM
سري
***
**
***
**
TCSC
سري- موازي
**
**
***
***
UPFC
سري- سري
**
*
**
***
TCPAR
* تعداد نماينده، ميزان كارآيي در حالت كنترلي مشخص شده در جدول است.
1-2- کنترل کننده هاي موازي
 • جبران کننده ي VAR استاتيکي (svc[7])،
 • جبران کننده ي استاتيکي سنکرون (statcom).
1-2-1- جبران کننده ي VAR استاتيکي (svc) شکل (‏11): الف) ساختار مداري SVC ، ب) مشخصه v-i آن [6]
 • در مجاورت بارهاي عمده و بزرگ (نواحي وسيع شهري)،
 • نزديك بارهاي حساس به ولتاژ،
 • در مجاورت بارهاي صنعتي.
1-2-2- جبران کننده ي استاتيکي سنکرون (statcom) 1-2-2-1- اساس عملکرد statcom

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
منطق فازي براي عملکرداستاتيکي


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع بسته

تحقیق درباره اندازه گيري مقاومت به روش پل و تستون

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه ی اجتماعی

قالب مجله ی تفریحی nexuse وردپرس فارسی

گونه شناسی رویکرد توسعه اکوتوریسم و ارزیابی از

نرم افزار خلاقیت کودکانه

پاورپوینت درس دو عربی یازدهم

جزوه درس سازمانهای پولی و مالی بین الملل تست

تحقیق درباره موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان