دانلود رایگان


ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در - دانلود رایگاندانلود رایگان در مطالعه حاضر ویژگیهای پتروگرافی، ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در میدان نفتی گچساران، مورد بررسی قرار گرفت. تناوب انیدریت و مارن و آهک نشانه تغیی

دانلود رایگان
ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط رسوبی سازند گچساران در یکی از میادین نفتی جنوبغربی ایران93فهرست مطالب
عنوان صفحه
4)46
3)54
2، SO389
فهرست جداول
عنوان صفحه
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
2O3 نسبت به سایر عناصر در نمونه های مورد مطالعه.. 103
چکیده
1-1- مقدمه
1-2- تبخيري ها
4.2H2O) و انيدريت (CaSO4) و نمک طعام يا هاليت (NaCl) مي باشند. کاني هاي تبخيري که بطور طبيعي پديد مي آيند بسيار زيادند که از اين ميان نمک هاي پتاسيم و منيزيم (سيلويت، کارناليت، پلي هاليت، کاينيت و کيزريت) از ترکيبات مهم برخي از رسوبات نمکي دريايي هستند (موسوي حرمي و محبوبي، 1383).
1-2-1- مجموعه کاني هاي دريايي
+ و -Cl به همراه مقادير جزئي SO4-2، Mg+2، Ca+2، CO3-2، K+ و HCO-3 مي باشد. با استفاده از طبقه بندي Eugster & Hardie (1978) آب دريا، آب Na-(Mg)-Cl-(SO4) دار مي باشد.
3 مي باشد که معمولاً بصورت آراگونيت مي باشد. اين امر هنگامي اتفاق مي افتد که غلظت محلول به 2 برابر غلظت آب دريا برسد (40-60‰). کاني بعدي ژيپس مي باشد و هنگامي رسوب مي کند که غلظت شوراب به 5 برابر غلظت آب دريا برسد (120-160‰). در غلظت هاي 11 تا 12 برابر آب دريا (340-360‰) هاليت از شوراب خارج مي شود. بعد از هاليت نمک هاي تلخابي (نمک هاي پتاسيم و منيزيم) در غلظت هاي بيشتر از 60 برابر غلظت هاي اوليه آب دريا ته نشست حاصل مي کنند. نوع نمک هاي تلخابي و درجه شوري که در آن، آنها از آب درياي تغليظ شده ته نشست حاصل مي کنند با توجه به درجه حرارت و ميزان ماده آلي در شوراب باقي مانده تغيير مي کند (Warren, 1989).
1-2-2- انيدريت-ژيپس و آبزدايي
4.2H2O → CaSO4 + 2H2O
4 حاصل از تدفين آزاد شده و 38% حجم پرشده از آب را به تخلخل واحد سولفاته اضافه مي کند. اين آب حاصل از آبزدايي، محيط اطراف خود را تغيير مي دهد. محتمل ترين تأثير آن کاهش استحكام واحد انيدريتي در نتيجه افزايش روان شدگي و ايجاد حالت پرفشار مي باشد. اگر آب نتواند آزادانه از ژيپسي که از آن آبزدايي شده خارج شود باعث ايجاد دگرشکلي شديد و ايجاد بافت انتراليتيک مي گردد.
1-2-3- دياژنز تبخيري ها
1-2-4- محيط رسوبي تبخيري ها
1-3- پوش سنگ


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ارزیابی ژئوشیمیایی و محیط


میادین نفتی جنوبغربی ایران


دانلود پایان نامه


Word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آزمایشگاه مكانيك خاك

نيشكر 20 ص

تجزيه و تحليل مهارتهاي بسكتبال

کتاب آموزش طراحی سایت با وردپرس

پروژه کارآموزی سیستم سوخت رسانی خودروهای سنگین

حجاب و نقش آن در جامعه

اتمسفر

اتمسفر

دانلود پاورپوینت صافی کف پا

چرخه سنگ