دانلود رایگان


بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت - دانلود رایگاندانلود رایگان هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به ­پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، تظاهرات، ویژگی­ها و انواع آن علاقه­مند بوده است.

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 91-90-1 مقدمه
هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به ­پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، تظاهرات، ویژگی­ها و انواع آن علاقه­مند بوده است. در این بین، یکی از ابعاد هوش تحت عنوان هوش معنوی[1] جـزو عرصه­هایی است که تحقیقات چندان منسجم و نظام­مندی در جهت شناخت و تبیین ویژگی­ها و مؤلفه­های آن در حد و اندازه سایر انواع هوش صورت نپذیرفته است و همین امر خود دشواری­های بسیاری را در راستای تشخیص دقیق مؤلفه­ها و ویژگی­های آن بر سر راه محققین ایجاد می­نماید. هوش معنوی اولین بار در سال 2000 از سوی متفکران غربی چاپ شد و این نقطه عطفی بود برای انتشار این موضوع که ذهن چگونه کار می کند. بنابراین هوش معنوی مستلزم راه های چند گانه برای یکپارچگی زندگی درونی ذهن و روح با زندگی بیرونی از امور جهان است.آن چه از بررسی تعریف صاحب نظرانی همچون گاردنر[2] ، هیلگارد[3]، وکسلر[4] و ... از هوش بر می آید ،آن است که همگی هوش را قابلیت بهر ه گیری از نرم افزارهای وجودی تعریف می کنند.تحقیقات گاردنر دلالت بر انواع متفاوت هوش که نسبتا" مستقل از یکدیگر رشد پیدا می کند و هر مهارت مخصوص ناحیه ای از مغز است که بالاترین سطح آن هوش معنوی می باشد،که شامل هدایت و معرفت درونی،حفظ تعادل فکری ، آرامش درونی و بیرونی و عملکردی همراه با بصیرت و ملایمت و مهربانی می باشد و توانایی به دست آوردن قدرتی که ما را برای رسیدن به رویا هایمان یاری می دهد(عبداله زاده ، حسن . باقرپور، معصومه .بوژمهرانی ، سمانه و لطفی ، محدثه،1388،ص33).
در دهه های اخیر مفهوم معنویت و کاربرد آن در دنیا و به خصوص در غرب اهمیت زیادی یافته است. به طوری که مفاهیمی همچون خدا ، مذهب ، معنویت که موضوعاتی خصوصی قلمداد می شدند وارد تحقیقات علمی و مباحث آکادمیک در حوزه علوم انسانی شده اند . یکی از مفاهیمی که به تدریج مورد توجه قرار گرفته است هوش معنوی می باشد . در واقع ترکیب دو مفهوم معنویت و هوش در مفهوم جدید هوش معنوی مورد توجه قرار گرفته است (فرهنگی ، علی اکبر. فتاحی ، مهدی. واثق ، بهاره . نرگسیان ، عباس .1388،ص57).
1 2 بيان مسأله :
مفهوم هوش معنوی در بردارنده ی نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی ، اخلاقی ، هیجانی ، بین فردی و ... شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش ودستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید . این هوش به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همه ی تجارب و رویدادها می دهد و او را قادر می سازد به چهارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته ، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد . فرد دارای آنچه به عنوان اصول اساسی در دین مطرح است ، محور های اصلی هوش معنوی را شامل می شود (عبداله زاده و همکاران ، 1388،ص42).
باتوجه به این که موضوع جدید هوش معنوی در سازمان های مختلف با در نظر گرفتن مولفه های آن در میزان اثر گذاری بر افراد سازمان مورد توجه قرار گرفته و پژوهش های انجام یافته در مورد رابطه ی هوش معنوی با سلامت روان ، مدیریت تحول آفرین ، سازگاری اجتماعی، رفتارشهروندی و ... نشانگر وجود رابطه ی معنی دار با هوش معنوی افراد بوده فلذا وجود این مسئله که چرا اغلب فعالیت های آموزشی و پرورشی معلمان آن اثر بخشی لازم و کافی را بر رفتار دانش آموزان نداشته و یا کمتر دارد ایجاب می نماید که این مشکل را در یک بعد جدید علاوه بر عوامل دیگر تحت عنوان هوش معنوی معلمان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرد .ضمنا" دلیل انتخاب دانش آموزان پایه پنجم به این علت است که به استناد پژوهش های انجام یافته هر چه سن افراد بیشتر باشد درک رفتارهای ناشی از هوش معنوی دیگران بهتر و بیشتر بوده و این گروه سنی دانش آموزان در دوره ابتدایی بالا ترین گروه سنی را تشکیل می دهند و درک آنان از رفتار های معلمان خود بیشتر بوده و هم چنین معدل کل در پایه پنجم بر اساس آزمون های هماهنگ و استاندارد شده تعیین می شود و ملاک درستی برای سنجش پیشرفت تحصیلی می باشد .
هر چند تحقیقات زیادی در حیطه رشد و تحول هوش معنوی صورت نگرفته است و نیازمند تحقیقات تجربی و کیفی است ولی می توان گفت که استعداد این هوش در افراد مختلف متفاوت است و در اثر برخورد با محیط های غنی که سوالات معنوی را بر می انگیزند ، به تدریج تحول یافته و شکل می گیرد. از دیدگاه ایمونز[5]هوش معنوی نوعی هوش غایی[6] است . و ممکن است در قالب هایی مثل صداقت ، دلسوزی ، توجه به تمام سطوح هشیاری ، همدردی متقابل ، بخشش و خیر خواهی معنوی و عملی ، راحت بودن در تنهایی بدون داشتن احساس تنهایی ، سپاسگزاری ، فروتنی ، دیدگاه کل نگر داشتن ، درستی و صحت ، انعطاف پذیری ...مشاهده شود. ویژگی هایی که لازمه ی هوش معنوی هستند ، احتمالا" در کنار توانایی ها و فعالیت های دیگری قرار دارند که عبارتند از : دعا کردن ، تعمق ، رویا و تحلیل رویا ، باورها و ارزش های دینی و معنوی ، شناخت و مهارت فهم و تفسیر مفاهیم مقدس و توانایی داشتن حالات فراروندگی (غباری بناب ، باقر. سلیمی، محمد . سلیانی ، لیلا . نوری مقدم ، ثنا،1386،ص135).
معلم به عنوان عامل اصلي فرایند تدریس و آموزش با داشتن ویژگی های شخصیتی ، هوش و نگرش نقش بسیار مهمی در تعلیم و تربیت دانش آموزان دارد و همچنین قدرت و نفوذ معنوی معلم با تاکید بر ویژگی هایی همچون صداقت ، سطوح هشیاری ، خیر خواهی و سپاسگزاری و انعطاف پذیری و ...( از مولفه های هوش معنوی ) علاوه بر تاثیر مثبت در پروسه و فرایند تدریس در طول سال و در بلند مدت مي تواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز موثر باشد .
هوش معنوی در مقایسه با هوش های دیگر رسالتی متفاوت دارد و همگرایی افراد را به نحو مطلوبی افزایش می دهد و یکی از چالش های هر معلم آگاهی ، فراهم کردن فرصت هایی برای دانش آموزان جهت مشارکت در کار های خلاقانه و تربیت درست آنان به نحوی که هدفدار و معنی دار بودن کار خود را با تمام وجود خود درک کند و رسالت خود را به نحو شایسته ای انجام دهد .
با توجه به مفاهيم و موضوعات فوق اين تحقيق سعي دارد میزان هوش معنوی معلمان را به عنوان گروهی که توانایی تاثیر گذاری آنان در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان مورد توجه می باشد مورد سنجش قرار داده و رابطه ی آن را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اندازه گیری نماید . بنابر این سوال اصلی این پژوهش عبارت است : آیا بین هوش معنوی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
1- 3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت ، به ویژه هوش معنوی ، از جهات مختلف در عصر جدید احساس می شود . یکی از این ضرورت ها در عرصه ی تعلیم و تربیت توجه به بعد معنوی معلم و تاثيرویژگی های هوش معنوی بر دانش آموزان است .
به منظور برآوردن معنا در زندگی ، افراد به ویژه مدیران و رهبران باید اهمیت کارشان را به مردم نشان داده و بینشی فراهم کنند که چرا بشر نیاز دارد در هر کاری که انجام می دهد معنایی بیابد و به ویژه در زمان تغییر که ما در جستجوی معنا هستیم این موضوع اهمیت زیادی می یابد . ما می خواهیم زندگی را در متنی بزرگترببینیم که به آن معنا می بخشد . ما نیاز داریم چیزی را آرزو کنیم که به ما و زندگی مان ارزش بدهد . توانایی شما در انجام این کار الهام بخش افرادیست که اطرافتان هستند و شما انگیزه بیشتری برای تغییر ایجاد کرده اید .از آنجا که نیاز به افزایش معنای معنوی در زندگی برای مواجهه با مشکلات دنیوی وجود دارد ، سازمان ها و مراکز آموزشی و خدماتی باید این جستجو را در نظر داشته باشند . شفاف سازی اهداف ، ارزش ها و معنای فعالیت ها نه تنها معنای کار و فعالیت را دگرگون می کند بلکه بسیاری از جستجو ها و نیاز های بی ارزش افراد در جامعه را کاهش می دهد زیرا معنا به افراد می فهماند که وقت و انرژی خود را صرف اهداف والا و موثر کنند (عبداله زاده و همکاران ،1388،ص40).
در این راستا اکثر نظامهای آموزشی و رهبران تعلیم و تربیت در برنامه ریزیهای مدون خود ، ضمن تاکید و توجه جدی بر کلیه عوامل موثر بر تربیت دانش آموز ان ، به نقش معلم به عنوان مدیر و رهبر آموزشی کلاس نیز تاکید بیشتری دارند به طوری که با پیشرفت روز افزون فعالیت های تکمیل کننده آموزش و یادگیری ، نقش معلمان و تاثیر ویژگی های شخصیتی و نگرش های آنان بر دانش آموزان کماکان به عنوان عامل اصلی تربیت و شکل گیری شخصیتی دانش آموزان محسوب می شود و هوش های چندگانه و موضوع هوش معنوی معلمان در معنا دادن به رفتار های دانش آموزان موضوع جدید ی است که ضرورت پژوهش های مربوطه را می طلبد .
تحقیقات نشان می دهد IQ که مبتنی بر توانایی های زبان شناختی ، تحلیل منطقی ، هوش ریاضی ، سرعت محاسباتی و حافظه بالامی باشد با رهبری اثر بخش ارتباط دارد ولی تحقیقات بعدی نشان داد IQ بالابه هیچ وجه تضمین کننده ی رهبری اثر بخش نیست . به همین دلیل محققان در ادامه امکان وجود انواع هوش فراتر از IQ را پیش بینی کردند (فرهنگی و همکاران ،1388،ص34).
در بررسی تاثیر هوش های چندگانه معلمان بر پیشرفت تحصیلی از جمله هوش هیجانی بر اساس تحقیقات انجام گرفته وجود رابطه بین آن ها تایید شده است .با توجه به وجود نوعی هوش در هرم هوش های چندگانه به نام هوش معنوی و با در نظر گرفتن مولفه های آن ، سنجش امکان اثرگذاری آن بر عملکرد افراد از جمله معلمان از ضروریات بوده و این پژو هش قصد دارد این مسئله را مورد بررسی قرار دهد . نتایج این تحقیق قابل استفاده برای کلیه سازمان هایی است که با نیروی انسانی و علی الخصوص تعلیم و تربیت سر و کار دارند می باشد. هنوز وحدت نظر بین دانشمندان علم روان شناسی در مورد هوش معنوی به طور کامل وجود ندارد و خلاء های تحقیقاتی بسیاری در بررسی تأثیر این هوش در مقایسه با هوش های چندگانه مشاهده می شود . هرچند در علوم مدیریت و بررسی رهبری تحول آفرین و رابطه ی آن با هوش معنوی تحقیقاتی صورت گرفته است ، اما در حوزه تعلیم و تربیت این نیاز بسیار جدی تر بوده و آن چه مرا با توجه به سابقه مدیریت مدرسه و تجربه برخورد و کار با تعداد زیادی همکار و معلم راغبتر کرده است شخصیت و رفتار های عالمانه و آگاهانه ی بعضی از همکاران توام با روح معنوی و بزرگواری و عاطفه و محبت در مقایسه با دیگر همکاران و نفوذ آرمانی و تحول آفرین آنان در دانش آموزان ، معلمان و اولیا می باشد که با مطالعه در مورد هوش معنوی سعی می شود مولفه های این هوش در معلمان منطقه مورد بررسی قرار گرفته و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد ارزیابی قرار گیرد .
1 4 اهداف :
هدف کلی : بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
هدف ویژه : بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 91-90
5 سؤالات تحقیق:
سوال اصلي : آیا بین هوش معنوی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
سوالات فرعی :
1- آیا بین هوشیاری(آگاهی و ترکیب کردن ) معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
2- آیا بین خوبی(زیبایی ،قدرشناسی ، لذت بردن) معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
3- آیا بین جهت گیری درونی(بصیرت و قوه درک ، استقلال و آزادی ) معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
4- آیا بین معنا و مفهوم(هدف ، خدمت کردن) معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
5- آیا بین وجود وشخصیت (تجسم ، بینش وبصیرت )معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
6- آیا بین حقیقت و صداقت (پذیرش و قبول ، متفکر ،خوش بینی ، مسالمت آمیز، پذیرش خود ) معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
7- آیا بین تمامیت و کلیت(تقدس و پاکی ، وابستگی ، خودبرتر، تمرین و ممارست ) معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
1 6 تعاریف :
تعاریف مفهومی :
هوش معنوی ؛ چهارچوبی برای شناسایی و سازماندهی مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز است ؛ به گونه ای که با استفاده از معنویت میزان انطباق پذیری فرد افزایش می یابد (آقایی و همکاران ، 1390 ص 111).
هوش معنوی ؛ توانایی به کار گیری و بروز منابع ، ارزش ها و کیفیت های معنوی است ؛ به گونه ای که بتواند کارکرد روزانه و آسایش (سلامت جسمی و روحی ) را ارتقا دهد (آقایی و همکاران ، 1390 ص 111).
پیشرفت تحصیلی : میزان دست یابی دانش آموزان به اهداف از پیش تعیین شده و به عبارتی عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف های از پیش تعیین شده اشاره می کند (سیف ،1376 ،ص 121 ).
تعاریف عملیاتی :
هوش معنوی : منظور از هوش معنوی معلمان نمره ای است که آزمودنی از طریق پرسشنامه جامع ISIS در هفت زیر مقیاس کلی خواهد گرفت .
2- پیشرفت تحصیلی : منظور از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معدل کل آنان در پایان سال تحصیلی 91- 90 می باشد .
فصل دوم
پیشینه موضوع پژوهش
مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری تحقیق و دیدگاههای دانشمندان ، صاحب نظران و محققین در مورد هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی پرداخته شده و سپس تحقیقات انجام یافته در ایران و جهان که با موضوع تحقیق مرتبط می باشند مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند .
2- 2 هوش
گاردنر هوش را مجموعه توانایی­هایی می­داند که برای حل مسأله و ایجاد محصولات جدیدی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می­شوند، به کار می­رود. از نظر وی انواع نه­گانه هوش عبارتند از: هوش زبانی، موسیقیایی، منطقی ، ریاضی، فضایی، بدنی ، حرکتی، هوش­های فردي (که شامل هوش درون­فردی و بین­فردی مي­شود)، هوشطبیعتی و هوش وجودی که شامل ظرفیت مطرح کردن سؤالات وجودی است (غباري بناب و همکاران ،1386 ص 127).
2-3 گسترش مفهوم هوش
هوش رفتارحل مسئله سازگارانه ای است که در راستای تسهیل اهداف کاربردی ورشد سازگارانه جهت گیری شده است.رفتار سازگارانه ، شباهت اهداف متعددی را که باعث تعارض درونی می شوند ، کاهش می دهد.این مفهوم هوش مبتنی بر گزاره ای است که فرایند حرکت به سوی اهداف،انجام راهبردهایی را برای غلبه برموانع وحل مسئله ضروری می سازد (غباری بناب و همکاران ،1386، ص
127 ).
هوش به عنوان یک توانایی شناختی در اوایل قرن بیستم توسط آلفرد بینه مطرح شد ،وی همچنین آزمونی برای اندازه گیری میزان بهره هوش افراد ابداع کرد ، سپس لوئیس ترمن و دیویدوکسلر[7] آزمونهای جدیدتری ساختند. مفهوم تحلیلی غرب از هوش بیشتر بیشتر شناختی است وشامل پردازش اطلاعات می شود ،درحالی که رویکرد ترکیبی شرق نسبت به هوش،مولفه های گوناگون عملکرد وتجربه انسان از جمله شناخت شهود وهیجان را در یک ارتباط کامل در بر می گیرد. در دو دهه ی اخیر مفهوم هوش به حوزه های دیگری مانند هوش هیجانی ، هوش طبیعی ، هوش وجودی ،وهوش معنوی گسترش یافته است ،استرنبرگ[8] (2001) عنوان نمود که برای یک پیش بینی مناسب از موفقیت های افراد ورهبری نیازمند گسترش مفهوم هوش ،فراسوی هوشبهرهستیم. مایر و سالوی[9] (1997) هوش هیجانی را شامل توانایی برای تشخیص درست هیجان ها وعواطف دیگران .پاسخ متناسب به آنها،همچنین برانگیختن ،آگاهی ونظم بخشیدن وکنترل پاسخ های هیجانی خویش می داند.بار-ان[10] (2002)پنج مولفه درون فردی ، بین فردی ،انطباق پذیری ،مدیریت استرس وخلق کلی را برای هوش هیجانی مشخص نموده وآزمونی برای اندازه گیری آن ساخت. از دیدگاردنرهوش وجودی یعنی ظرفیت برای سوال درمورد ماهیت انسان،چرایی وغایت زندگی که در عرفان ، هنر، شعر وفلسفه دین جلوه گر می شود اما به این هوش با دیده ی تردید نگریسته است.هلماواستریزنک[11] (2004)عنوان می کنند که هوش وجودی توانایی برای یافتن معنا ی زندگی است وچهار مولفه را برای هوش وجودی مشخص
می کنند(رجایی،1389 ص3 ).
الف)توانایی ادراک ارزشهای سودمند احتمالی در موقعیت های عینی همچون (مشکلات زندگی،بیماری ،واز دست دادن نزدیکان وغیره )که فرد را برای یافتن معنای جدیدی از زندگی وتعبیر وتفسیر آن به چالش می کشاند وارزش مثبت دادن به این موقعیت ها ومعنادار کردن آنها منجر به هدفمندی ورضایت در زندگی می گردد.
ب)توانایی برای تشکیل سلسله مراتبی از ارزش ها واهداف که با سیستم اعتقادی سازمان یافته فرد مربوط است.
ج)مدیریت خویشتن ومسائل ،جهت رسیدن به اهداف با شیوه های مناسب.
د)توانایی برای تحت تاثیر قرار دادن وکمک به سایر افراد در مورد یافتن معنای زندگی توانایی برای یافتن معنای زندگی یک عنصر مهم در هوش معنوی نیز می باشد،هوش وجودی وهوش معنوی هرچند که کاملا همانند نیستند ،اما سازه های مرتبط به هم هستند که تا حدودی با یکدیگر همپوشی دارند (رجایی 1389 ، ص 4).
ادواردز[12] معتقد است داشتن هوش معنوی بالا با داشتن اطلاعاتی در مورد هوش معنوی متفاوت است. این تمایز فاصله میان دانش عملی و دانش نظری را مطرح می­کند. لذا نباید داشتن دانش وسیع در مورد مسائل معنوی و تمرین­های آنها را هم­ردیف دستیابی به هوش معنوی از طریق عبادت و تعمق برای حل مسائل اخلاقی دانست ؛ هرچند می­توان گفت برای بهره­مندی مؤثر از معنویت، داشتن توأمان دانش نظری و عملی لازم مي­باشد.به نظر می­رسد سن و جنسیت نیز در هوش معنوی اثرگذار باشند. یونگ معتقد است که در بسیاری از افراد پس از 35 سالگی تغییرات عمده­ای در ناخودآگاه صورت می­گیرد که ممکن است در روند معنویت و هوش معنوی تأثیرگذار باشند. همچنین بعضی از محققان، از جمله یونگ، معتقدند که در زنان این تحول متفاوت از مردان صورت می­گیرد(غباری بناب و همکاران ، 1386 ، ص 130 ).
2-4 انواع هوش
برای مشخص کردن انواع هوش تابحال چارچوب های تئوریک زیادی ارائه شده است، ولی در این میان دو چارچوب از مقبولیت بیشتری برخوردار بوده اند. اولی تئوری هوش چندگانه گاردنر است و دومی مشخص کردن انواع هوش بر اساس کارکرد سیستم های عصبی مغز (بهره هوشی، هوش عاطفی و هوش معنوی) می باشد. زوهر و مارشال[13] (۲۰۰۰) که ارائه کننده این چارچوب بودند، نتایج جالبی از مطالعات خود بر روی مغز بدست آوردند. در واقع این دو سه نوع هوش را شناسایی کرده اند. آنها کارکرد مغز را از دیدگاه عصب شناسی بررسی کردند و همه انواع هوش های ممکن را به سه نوع سیستم عصبی اصلی در مغز پیوند دادند،آن ها سه نوع هوش کلی را شناسایی کردند و عقیده دارند که همه هوش های دیگر زیرمجموعه های بهره هوشی، هوش عاطفی، و هوش معنوی تلقی می شوند. درباره بهره هوشی بسیار نوشته شده و اخیرا نیز کارهای بسیار باارزشی در زمینه هوش عاطفی انجام شده است. ولی هوش معنوی تا امروز توجه زیادی دریافت نکرده است. زوهر و مارشال هوش معنوی را به این صورت تعریف می کنند:هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش ها را حل می کنیم، هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر، غنی تر، و معنادار قرار می دهد، هوشی که به ما کمک می کند بفهمیم کدام قدامات یا کدام مسیر معنادارتر از دیگری است . هوش معنوی برای کارکرد اثربخش بهره هوشی و هوش عاطفی ضرورت دارد. زوهر آن را هوش غایی ما می داند. هوش معنوی افراد را خلاق می کند. چون به افراد کمک می کند قواعد را جایگزین کنند و با مرزها بازی کنند. به ما توانایی تمیز و انتخاب می دهد. ما را سرشار از شفقت و ادراک می کند، و به ما کمک می کند محدودیت ها را ببینیم. در حقیقت این ماهیت تحول آفرین هوش معنوی است که آن را از هوش عاطفی متمایز می کند .دانیل گلمن[14] ادعا می کند هوش عاطفی باعث می شود که شخص درباره موقعیت خود قضاوت کند و رفتار مناسب آن موقعیت بروز دهد. این هوش درون مرزها کار می کند و باعث می شود که موقعیت هدایت کننده رفتار باشد. در مقابل هوش معنوی در درجه اول باعث می شود که شخص بپرسد چرا در چنین موقعیتی قرار گرفته است. هوش معنوی با مرزها سر و کار دارد، نه درون آنها، بنابراین به جای هدایت شدن توسط موقعیت، خودش موقعیت را خلق و هدایت می کند. هوش معنوی تاثیری متعالی بر زندگی کسانی دارد که آن را بکار می برند و توسعه می دهند.در عصب شناسی ثابت شده است که هوش معنوی خارج از مرکز مغز کار می کند، یعنی به عنوان کارکرد متحدکننده و یکپارچه کننده مغز، که سومین سیستم عصبی است، و نوسانات عصبی هماهنگ کننده ای دارد که داده های سرتاسر مغز را یگانه می کند. در واقع، هوش معنوی هر دو نوع هوش عاطفی و بهره هوشی را یکپارچه می کند و شکل می دهد. زوهر و مارشال می نویسند که هوش معنوی تعامل علت و عاطفه، جسم و ذهن را تسهیل می کند. تکیه گاهی برای رشد و تحول می سازد. و برای نفس، مرکزی فعال، وحدت بخش و معنادهنده فراهم می کند. زوهر و مارشال از مجموع این مباحث و شواهد، وجود هوش معنوی به عنوان یک هوش یکپارچه کننده را نتیجه گرفتند. البته پژوهش های عصب شناسانه دیگری نیز احتمال وجود مبنایی عصبی برای تجربیات عرفانی یگانگی و ارتباط با هستی را در مناطق پایینی مغز را تایید کرده اند. البته نمی توان با توجه به این یافته ها معنویت را به چند فعالیت عصبی تقلیل داد، بله فقط می توان نتیجه گرفت که ممکن است معنویت مبنایی فیزیولوژیک در مغز داشته باشد.ممکن است بتوانیم تا حدی هوش معنوی را یک قابلیت ذهنی برای بکارگیری توانایی ها و منابع معنوی برای حل مسائل غایی و نیز مسائل زندگی روزمره دانست. البته با وجود این که احتمالا عصب ها در کارکرد و کاربرد هوش معنوی نقش دارند، نمی توان معنویت یا تجربه معنوی را به ساختار فیزیولوژیک یا کارکردهای مغز تقلیل داد (آقایی ، مریم . اله وردی ، زهرا . باغبانی آرانی ، ابوالفضل ،1390 ).
2-5 مفهوم هوش های چندگانه
در میان محققانی که انواع مختلف هوش را شناسایی کرده اند، کار هوارد گاردنر در دانشگاه هاروارد بر روی هوش های چندگانه کمک زیادی به درک این مطلب کرده است که هوش چندوجهی است. اکنون حاصل کار وی مورد قبول بسیاری از صاحبنظران می باشد. تحقیقات گاردنر نشان می دهد که انواع مختلف هوش نسبتا مستقل از یکدیگر رشد می کنند و مهارت در یک هوش، داشتن مهارت در هوش دیگر را تضمین نمی کند. این هوش ها عبارتند از هوش زبان شناسی ، منطقی-ریاضی، موسیقی، فضایی ، جسمی- حرکتی ، بین فردی، درونی، و اخیرا" نیز هوش طبیعی که به معنی توانایی تشخیص صفات گیاهان و جانوران است ، همچنین وی اخیرا احتمال هوش وجودی را نیز پذیرفته است ، که می توان آن را به صورت جنبه ای از هوش معنوی در نظر گرفت. با وجود این که وی هنوز وجود هوش معنوی را تایید نکرده است، ولی اظهار می دارد که هوش معنوی مفهومی منطقی است(ایمونز،۲۰۰۰).
2- 6 معنویت[15]


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رابطه بین هوش معنوی معلمان


پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


پایه پنجم دوره ابتدایی


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروپوزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت ...

11 سپتامبر 2018 ... دانلود پروپوزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت ... برترین
پکیج بررسی رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان ... از
مسائلی كه تاكنون مورد غفلت قرار گرفته رابطه بین انگیزه معلم و.

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

2 ا کتبر 2018 ... رابطه بین هوش معنوی معلمان,پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,پایه پنجم دوره ... بررسی
رابطه بین سبک رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی با نقش میانجی ...

دانلود فایل جدید بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت ...

8 ا کتبر 2017 ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور .....
خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش ضمن ...

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎ

6 نوامبر 2013 ... ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎز ... ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻌﻠﻤﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ..... ﺤـﻞ ﻛـﺎر، ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ در ﺣﺮﻓـﻪ ﺧـﻮد و ﺣﻔـﻆ آن،.

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی ...

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ...
۲۰۰۰ نتایج نشان داد که بین هوش معنوی با فرسودگی شغلی، همبستگی معنی داری وجود
... انسان از دیر باز برای تأمین معیشت و توسعه رفاه فردی و اجتماعی خویش به کار و ...

بررسی رابطه ی سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان ...

یافته‌ها: بین هوش معنوی و سلامت روان همبستگی مثبت معنی‌دار (01/0P<) و بین هوش
معنوی و افکار ناکارآمد و ... بررسی رابطه ی سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در
دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ... صدیقه معلمی ... با پیشرفت صنعت و
فنآوری جدید و مشکلات مربوط به آن، اختلالات و بیماریهای روانی همانند مشکلات جسمانی
، ...

مقایسه هوش معنوی بین مبتلایان به اختلال سوءمصرف مواد و افراد بهنجار

نتایج نشان داد هوش معنوی معتادان و افراد غیر معتاد تفاوت معناداری دارد. ( 7 ). ... تعادل
در رشد و توسعه جوامع را برهم زده و منابع انسانی، اقتصادی و اجتماعی آنها را ....
رابینسون و همکاران (۲۰۰۷، ۲۰۱۱) طی پژوهش هایی به بررسی تغییرات شش ماهه در .....
زمانی که معنایابی معنوی کم است، رابطه بین استرس های زندگی و افسردگی بالا می
رود. به.

رابطه هوش هیجانی و شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی معلمان و ... منظور
بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که معلم های آنها در دو آزمون هوش (وکسلر و بار-
...

20 نشانه یک مدیر موفق - اقتصاد آنلاین

5 روز پیش ... مدیر و مسؤول بودن آن‌قدرها که به نظر می‌رسد کار ساده‌ای نیست. ... تعادل بین ابهت
مدیریتی و ارتباط دوستانه با کارکنان برقرار کنید. ... در ادامه به بررسی برخی از
این علامت‌ها خواهیم پرداخت. ... و پیشرفت‌های غیرواقعی آن می‌گویند، اما ناگهان به صورت
غیرمنتظره با .... نقاشی هوش مصنوعی ۴۳۲هزار دلار فروش رفت +تصاویر.

رابطه‌ هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در سال ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و عزت نفس دانش‌آموزان با پیشرفت
تحصیلی ... عمده‌ترین یافته‌های تحقیق عبارتند از: بین متغیرهای هوش معنوی با عزت
نفس ... با پیشرفت تحصیلی در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان
اهواز.

رابطه بین هوش معنوی و انگیزه پیشرفت معلمان متوسطه شهرستان قدس

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و انگیزه پیشرفت معلمان متوسطه
شهرستان قدس انجام گرفته است . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان متوسطه
شهرستان ...

دانلود فایل جدید بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت ...

8 ا کتبر 2017 ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور .....
خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش ضمن ...

کاهش استرس در محل کار با مدیتیشن متعالی - فارس ایندکس

19 ساعت قبل ... سال گذشته، نظرسنجی که از انجمن معلمان آمریکایی انجام شد، نشان داد، ۶۱ درصد ... “و با
افزایش مطالعات بر روی اهمیت هوش عاطفی و مضرّات استرس، سازمانها قصد ... ی هوش
عاطفی (هر دو به صورت خودارزیابی) استفاده کردند تا نتایج را بررسی کنند. ... تنها
هوش عاطفی بالاتری دارند، بلکه به طور ویژه پیشرفت هایی در پنج الی ...

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ در ﮐﻼس درس

24 نوامبر 2014 ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻼس درس ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. 123/. ﻧ.
ﻈﺮﯾــﺎت ﻣﺘﻌــﺪدي .... ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺑﻄﻪ وﺟـﻮد.
دارد . روش. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ... در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻠﻤـﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران. ) 1389(. ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ...

دانلود عالی فایل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت ...

18 فوریه 2018 ... دانلود عالی فایل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت .....
شخصیتی باخلاقیت و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجو معلمان مرد ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر
همدان بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری و تحلیل داده‌ها، جزء
...

رابطة فراشناخت و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه ...

بین دختران و پسران در فراشناخت و هوش معنوی تفاوتی وجود نداشت، اما در عملکرد ...
بررسی رابطة باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی در ...
The effects of diaries on self-regulation strategies of pre-service science teachers
.

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻌ - سامانه مدیریت نشریات ...

اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ي ﺟﻮاﻧﻤﺮدي از رﻓ. ﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﻌﻠﻤﺎن. ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺑﺪﻧﯽ. راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻌﻨﯽ
... ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻤﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺸﺮ، رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رشد تحصیلی در ... - توسعه اجتماعی

لذا این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مؤلفههای آن با پیشرفت
تحصیلی ... "رابطهی سلامت عمومی و هوش هیجانی مدیران و رضایت شغلی معلمان"، مجلهی
علوم ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رشد تحصیلی در ... - توسعه اجتماعی

لذا این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مؤلفههای آن با پیشرفت
تحصیلی ... "رابطهی سلامت عمومی و هوش هیجانی مدیران و رضایت شغلی معلمان"، مجلهی
علوم ...

تاب‌آوری و هوش معنوی به منزله‌ی متغیرهای پیش‌بین خودکارآمدی تحصیلی ...

در دانش‌آموزان روستایی، هم تابآوری و هم هوش معنوی خودکارآمدی تحصیلی را به نحو مثبت
... در پی بررسی امکان پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس تاب‌آوری و هوش معنوی
... و آموزشی، انتظارات و تلقین‌های معلم و نیز مقایسه‌های هنجاری است، و از سوی دیگر،
عامل .... از همین روی، رابطه بین متغیرهای پژوهش با عنایت به روستایی یا شهری بودن ...

بررسی اثرات متقابل هوش هیجانی، هوش معنوی و انگیزش پیشرفت ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با انگیزش پیشرفت در
دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و دانشگاه فنی و حرفه‌ای ...

صدای معلم | تربیت معلم ما صدساله می‌شود، چه عالی! اما عالی‌تر می‌شود اگر ؟

11 جولای 2018 ... راستی وضعیت بینایی، هوش و حواسش چه‌طور است؟ ... این که اصرار داشته باشی سرا یا
گاهِ دانش باشی؛ راهبرد صدساله‌ات برای تغییر و پیشرفت آزمون و خطا، و نه ....
مفروضات و سیاستهای منسوخی که بر پایة یگانه رابطة ممکن میان نهاد ... البته پس از
آن که با زیرکی سابقه و میراث مادی و معنوی تربیت معلمی‌اش را حفظ کرد.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... پیشرفت
تحصیلی توسط کارنامه تحصیلی، رضایت معلم و رضایت والدین ارزیابی گردید.
یافته ها: ...

بررسی اثرات متقابل هوش هیجانی، هوش معنوی و انگیزش پیشرفت ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با انگیزش پیشرفت در
دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و دانشگاه فنی و حرفه‌ای ...

سلامت روان و شادکامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

بررسی رابطه رضایت مندی شغلی و سلامت روانی با تعهد سازمانی در بین معلمان مقطع
... بررسی رابطه بین هوش معنوی، تعهد سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان شرکت ...
اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی ...

پایان‌نامه: بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه پیشرفت تحصیلی با ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجیگری نقش
باورهای هوشی ... مقایسه و بررسی رابطه هوش معنوی مدیران با انگیزه پیشرفت معلمان.

دانلود فایل جدید بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت ...

8 ا کتبر 2017 ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور .....
خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش ضمن ...

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای فریدون آزما - فعالان علم و پژوهش ایران

2, بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنانشعب بانک
... رابطه بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با سبک مدیریت کلاس توسط معلمان ...

7931 / 8 / 71 پروپوزال های کارشناسی ارشد تصویب شده در شورای ...

8 نوامبر 2015 ... بررسی تاثیر آفت کش اسپیر ودیکلوفن با آب سختی های مختلف روی پسیل. معمولی
پسته ... بررسی راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم مطالعه موردی : مرودشت ....
تاثیر انواع مواد فعال سطحی بر نیروی کشش بين سطحی و زاویه تماس در. مخزن نفت
.... رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با خودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی.

رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با توانمندسازی معلمان

از میان مؤلفه‌های هوش معنوی، تفکر انتقادی، آگاهی متعالی و توسعه حالت و تمامی
مؤلفه‌های رهبری معنوی (چشم‌انداز، ... بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی
دبیران.

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دوره
ابتدایی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 91-90 - دانلود نمونه پروپوزال-دانلود ...

رابطه‌ هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در سال ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و عزت نفس دانش‌آموزان با پیشرفت
تحصیلی ... عمده‌ترین یافته‌های تحقیق عبارتند از: بین متغیرهای هوش معنوی با عزت
نفس ... با پیشرفت تحصیلی در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان
اهواز.

آیا سنگ‌ درمانی واقعیت دارد؟ - تابناک | TABNAK

10 ژانويه 2018 ... رویکرد شایع این شیوه درمانی در کشور ما فروش سنگ‌های ماه تولد و سنگ‌های ...
سنگ‌درمانی یا جم‌تراپی یا جم‌استون‌تراپی از سه جنبه قابل بررسی است.

دانلود فایل جدید بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت ...

8 ا کتبر 2017 ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور .....
خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش ضمن ...

378 K

16 ژانويه 2016 ... ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ... ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش
ﻣﻌﻨﻮي، ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ روان ... در ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺳﺮﺳـﺨﺘﻲ، ﺳـﻼﻣﺘﻲ و ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﻐﻠﻲ.

رابطه هوش هیجانی با کیفیت زندگی دانشجویان رشته گردشگری (مطالعه ...

با ارتقا هوش هیجانی دانشجویان گردشگری می توان توان مقابله با این استرس ها را
افزایش و ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با سازگاری شغلی
در بین ... رابطه هوش هیجانی مدیران و توانایی آنان در جلب اعتماد معلمان در دوره ابتدایی،
دانش و ... بررسی ارتباط بین هوش هیجانی، مدیریت زمان و کیفیت زندگی با پیشرفت
...

رابطه هوش معنوی با مولفه‌های فرسودگی شغلی در معلمان ... - فصلنامه طب کار

23 ا کتبر 2013 ... هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی با مولفه های فرسودگی شغلی در. معلمان زن
... ۰۱> )، ولی بین فراوانی و شدت درگیری با هوش معنوی معلمان رابطه ای یافت نشد( ۰. /.
۰۵< ). ..... پایین نسبت به پیشرفت و ترقی، (۲۲) عدم تمایل به.

بررسی تاثیر هوش معنوی مدیران در بالا بردن انگیزه پیشرفت معلمان ...

در این مقاله به بررسی تاثیر هوش معنوي مدیران با انگیزه پیشرفت آموزگاران ... ی ۲
شهر اهواز)، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، ...

بررسي رابطه هوش معنوي و رفتار شهروندي سازماني معلمان دبيرستان هاي ...

هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بين هوش معنوي و رفتار شهروندي سازماني است. جامعه
آماري آن معلمان دوره متوسطه شهرستان زنجان در سال تحصيلي 89-88 به حجم 234 نفر ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت تحصیلی ... - reydl

2 ا کتبر 2018 ... -1 مقدمه هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، ... رابطه
بین هوش معنوی معلمان,پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,پایه پنجم دوره ...

مجله مطالعات روانشناسي تربيتي، شماره 13 - Magiran

24 آوريل 2012 ... بررسي رابطه هوش عاطفي و پيشرفت تحصيلي با واسطه گري رضايت از تحصيل ...
بررسي تطبيقي ويژگي ها و روابط معلم و شاگرد از ديدگاه امام محمد غزالي و توماس ....
بررسي رابطه ي بين تعالي معنوي و تاب آوري در دانشجويان دانشگاه

نمونه آماده بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی ...

4 سپتامبر 2018 ... فایل بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در ... و
سازگاری با بهره وری شغلی برای موفقیت و پیشرفت تحصیلی شما... بانک تحقیق
رابطه بین فرسودگی شغلی و ابعاد آن بر تعهد سازمانی معلمان شاغل سلام ...

رابطه بین هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در ...

در این تحقیق با بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اجتماعی و معنوی با بهزیستی ...
شغلی و اجتماعی افراد اثر می‌گذارد و نقش اساسی در پیشرفت و موفقیت در زندگی دارد.
.... رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس مجله علوم تربیتی ...

سلامت روان و شادکامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

بررسی رابطه رضایت مندی شغلی و سلامت روانی با تعهد سازمانی در بین معلمان مقطع
... بررسی رابطه بین هوش معنوی، تعهد سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان شرکت ...
اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی ...

سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و ...

برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی ... بررسی رابطه بین هوش معنوی وسلامت
روانی زنان شهرستان شهربابک ... درس پژوهی؛ حرفه گرایی و توسعه حرفه ای معلمان.

مقاله بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش ...

بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ... محل
انتشار: اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه. کد COI
مقاله: ... شهلا اسوار - فوق دیپلم راهنمایی آموزشی ، معلم ابتدایی شهرستان مریوان. شیما
اسوار ...

لیست پایان نامه های علوم تربیتی - دانشگاه شهید بهشتی

13, 12, برسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و نگرش آنان نسبت به مشارکت در ......
مقایسه نقش هوش هیجانی و هوش شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
..... 374, 428, بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عشق آتشین و مقایسه آن در دانشجویان ...

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش - مقالات ...

بررسی ارتباط سبک حمایتی- استقلالی مربیان با رابطه مربی- ورزشکار در ... اثر
سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار با ملاحظه نقش میانجی سرمایه .... رابطه بین هوش
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی ....
تأثیر فعالیت‌های ورزشی بر اضطراب و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پسران غیر ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت تحصیلی ... - فایلها

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم
دوره ... چکیده امروزه پیشرفت و مقایسه از مسائل اصلی؛ در اغلب موضوعات اجتماعی، ...

20 نشانه یک مدیر موفق - اقتصاد آنلاین

5 روز پیش ... مدیر و مسؤول بودن آن‌قدرها که به نظر می‌رسد کار ساده‌ای نیست. ... تعادل بین ابهت
مدیریتی و ارتباط دوستانه با کارکنان برقرار کنید. ... در ادامه به بررسی برخی از
این علامت‌ها خواهیم پرداخت. ... و پیشرفت‌های غیرواقعی آن می‌گویند، اما ناگهان به صورت
غیرمنتظره با .... نقاشی هوش مصنوعی ۴۳۲هزار دلار فروش رفت +تصاویر.

پایان‌نامه: بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه پیشرفت تحصیلی با ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجیگری نقش
باورهای هوشی ... مقایسه و بررسی رابطه هوش معنوی مدیران با انگیزه پیشرفت معلمان.

دانلود فایل ( پروپوزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه ...

25 سپتامبر 2018 ... پروپزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان ...
انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان مرند بررسی تاثیرنقش معلم ... یكی
از مسائلی كه تاكنون مورد غفلت قرار گرفته رابطه بین انگیزه معلم و.

بسمه تعالی نتایج بررسی درخواست تصویب عنوان پایان نامه های ...

17 آگوست 2015 ... بررسی رابطه نگرش معلمان اول متوسطه شهرستان کردکوی نسبت به کاربرد فناوری ...
بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت منابع انسانی با عملکرد کارکنان با نقش ...
رابطه هوش معنوی و ذهنیت فلسفی با سبک های یادگیری دانشجویان ... رابطه سرمایه
اجتماعی با پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر ...

رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با توانمندسازی معلمان

از میان مؤلفه‌های هوش معنوی، تفکر انتقادی، آگاهی متعالی و توسعه حالت و تمامی
مؤلفه‌های رهبری معنوی (چشم‌انداز، ... بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی
دبیران.

11 گسل اصلی فعال در قم وجود دارد. - قم پرس | خبر فارسی

5 روز پیش ... محمد عباسی فرد اظهار داشت: گسل ایندس که با طول حدود 100 کیلومتر از شمال بخش ...
اطلاعات جمعی از معلمان کتاب انسان و محیط زیست به روز شد ... تحقیقات جدی بین
المللی برای بررسی مرگ جمال خاشقجی روزنامه نگار و نویسنده منتقد سعودی شد. .... و در
این قرارگاه، زائران از نظر جسمی و معنوی برای این سفر آماده می شوند.

بررسی اثرات متقابل هوش هیجانی، هوش معنوی و انگیزش پیشرفت ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با انگیزش پیشرفت در
دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و دانشگاه فنی و حرفه‌ای ...

« ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي » ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دﺑﯿﺮان « ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ » و

ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي ﺑـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و روش ﭘـﮋوﻫﺶ ... ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺑﻌـﺪﻫﺎي ... ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑﻪ ......
ﺟﺎوداﻧﯽ، م. (. 1390. «)،. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﯾﻦ و ﺗﻌﺎﻣﻞ. ﮔﺮا ﺑﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﻌﻠﻤﺎن. ،».

دانلود فایل ( پروپوزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه ...

25 سپتامبر 2018 ... پروپزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان ...
انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان مرند بررسی تاثیرنقش معلم ... یكی
از مسائلی كه تاكنون مورد غفلت قرار گرفته رابطه بین انگیزه معلم و.

11 گسل اصلی فعال در قم وجود دارد. - قم پرس | خبر فارسی

5 روز پیش ... محمد عباسی فرد اظهار داشت: گسل ایندس که با طول حدود 100 کیلومتر از شمال بخش ...
اطلاعات جمعی از معلمان کتاب انسان و محیط زیست به روز شد ... تحقیقات جدی بین
المللی برای بررسی مرگ جمال خاشقجی روزنامه نگار و نویسنده منتقد سعودی شد. .... و در
این قرارگاه، زائران از نظر جسمی و معنوی برای این سفر آماده می شوند.

مجله مطالعات روانشناسي تربيتي، شماره 13 - Magiran

24 آوريل 2012 ... بررسي رابطه هوش عاطفي و پيشرفت تحصيلي با واسطه گري رضايت از تحصيل ...
بررسي تطبيقي ويژگي ها و روابط معلم و شاگرد از ديدگاه امام محمد غزالي و توماس ....
بررسي رابطه ي بين تعالي معنوي و تاب آوري در دانشجويان دانشگاه

مقایسه هوش معنوی بین مبتلایان به اختلال سوءمصرف مواد و افراد بهنجار

نتایج نشان داد هوش معنوی معتادان و افراد غیر معتاد تفاوت معناداری دارد. ( 7 ). ... تعادل
در رشد و توسعه جوامع را برهم زده و منابع انسانی، اقتصادی و اجتماعی آنها را ....
رابینسون و همکاران (۲۰۰۷، ۲۰۱۱) طی پژوهش هایی به بررسی تغییرات شش ماهه در .....
زمانی که معنایابی معنوی کم است، رابطه بین استرس های زندگی و افسردگی بالا می
رود. به.

مقاله رابطه بین هوش معنوی و سخت رویی با سلامت روان در معلمان شهرستان ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی هوش معنوی و سخت رویی با سلامت روان در معلمان ...
همانگونه که مستحضرید پیشرفت مضاعف و چشمگیر علم و صنعت در جهان امروز ...

اقدامات اميركبير براي جلوگيري از شيوع وبا 15ص

اقدامات اميركبير براي جلوگيري از شيوع وبا 15ص

سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بررسی چندشكلی ژن لپتين در شتر نژاد بلوچی با روش

کتاب چگونه جذاب شویم

مقاله نقش مدیران در پیوند خانواده ، مدرسه و جامعه

اقدام پژوهی معلم پایه اول ابتدایی چگونه توانستم

دانلود پروژه حقوق جایگاه شورای امنیت سازمان ملل

الگوریتم و سورس کد مسئله هشت وزیر ( 8 وزیر )

تحقیق درمورد فروید