دانلود رایگان


بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت - دانلود رایگاندانلود رایگان هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به ­پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، تظاهرات، ویژگی­ها و انواع آن علاقه­مند بوده است.

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 91-90-1 مقدمه
هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به ­پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، تظاهرات، ویژگی­ها و انواع آن علاقه­مند بوده است. در این بین، یکی از ابعاد هوش تحت عنوان هوش معنوی[1] جـزو عرصه­هایی است که تحقیقات چندان منسجم و نظام­مندی در جهت شناخت و تبیین ویژگی­ها و مؤلفه­های آن در حد و اندازه سایر انواع هوش صورت نپذیرفته است و همین امر خود دشواری­های بسیاری را در راستای تشخیص دقیق مؤلفه­ها و ویژگی­های آن بر سر راه محققین ایجاد می­نماید. هوش معنوی اولین بار در سال 2000 از سوی متفکران غربی چاپ شد و این نقطه عطفی بود برای انتشار این موضوع که ذهن چگونه کار می کند. بنابراین هوش معنوی مستلزم راه های چند گانه برای یکپارچگی زندگی درونی ذهن و روح با زندگی بیرونی از امور جهان است.آن چه از بررسی تعریف صاحب نظرانی همچون گاردنر[2] ، هیلگارد[3]، وکسلر[4] و ... از هوش بر می آید ،آن است که همگی هوش را قابلیت بهر ه گیری از نرم افزارهای وجودی تعریف می کنند.تحقیقات گاردنر دلالت بر انواع متفاوت هوش که نسبتا" مستقل از یکدیگر رشد پیدا می کند و هر مهارت مخصوص ناحیه ای از مغز است که بالاترین سطح آن هوش معنوی می باشد،که شامل هدایت و معرفت درونی،حفظ تعادل فکری ، آرامش درونی و بیرونی و عملکردی همراه با بصیرت و ملایمت و مهربانی می باشد و توانایی به دست آوردن قدرتی که ما را برای رسیدن به رویا هایمان یاری می دهد(عبداله زاده ، حسن . باقرپور، معصومه .بوژمهرانی ، سمانه و لطفی ، محدثه،1388،ص33).
در دهه های اخیر مفهوم معنویت و کاربرد آن در دنیا و به خصوص در غرب اهمیت زیادی یافته است. به طوری که مفاهیمی همچون خدا ، مذهب ، معنویت که موضوعاتی خصوصی قلمداد می شدند وارد تحقیقات علمی و مباحث آکادمیک در حوزه علوم انسانی شده اند . یکی از مفاهیمی که به تدریج مورد توجه قرار گرفته است هوش معنوی می باشد . در واقع ترکیب دو مفهوم معنویت و هوش در مفهوم جدید هوش معنوی مورد توجه قرار گرفته است (فرهنگی ، علی اکبر. فتاحی ، مهدی. واثق ، بهاره . نرگسیان ، عباس .1388،ص57).
1 2 بيان مسأله :
مفهوم هوش معنوی در بردارنده ی نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی ، اخلاقی ، هیجانی ، بین فردی و ... شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطرافش ودستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید . این هوش به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همه ی تجارب و رویدادها می دهد و او را قادر می سازد به چهارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته ، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد . فرد دارای آنچه به عنوان اصول اساسی در دین مطرح است ، محور های اصلی هوش معنوی را شامل می شود (عبداله زاده و همکاران ، 1388،ص42).
باتوجه به این که موضوع جدید هوش معنوی در سازمان های مختلف با در نظر گرفتن مولفه های آن در میزان اثر گذاری بر افراد سازمان مورد توجه قرار گرفته و پژوهش های انجام یافته در مورد رابطه ی هوش معنوی با سلامت روان ، مدیریت تحول آفرین ، سازگاری اجتماعی، رفتارشهروندی و ... نشانگر وجود رابطه ی معنی دار با هوش معنوی افراد بوده فلذا وجود این مسئله که چرا اغلب فعالیت های آموزشی و پرورشی معلمان آن اثر بخشی لازم و کافی را بر رفتار دانش آموزان نداشته و یا کمتر دارد ایجاب می نماید که این مشکل را در یک بعد جدید علاوه بر عوامل دیگر تحت عنوان هوش معنوی معلمان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرد .ضمنا" دلیل انتخاب دانش آموزان پایه پنجم به این علت است که به استناد پژوهش های انجام یافته هر چه سن افراد بیشتر باشد درک رفتارهای ناشی از هوش معنوی دیگران بهتر و بیشتر بوده و این گروه سنی دانش آموزان در دوره ابتدایی بالا ترین گروه سنی را تشکیل می دهند و درک آنان از رفتار های معلمان خود بیشتر بوده و هم چنین معدل کل در پایه پنجم بر اساس آزمون های هماهنگ و استاندارد شده تعیین می شود و ملاک درستی برای سنجش پیشرفت تحصیلی می باشد .
هر چند تحقیقات زیادی در حیطه رشد و تحول هوش معنوی صورت نگرفته است و نیازمند تحقیقات تجربی و کیفی است ولی می توان گفت که استعداد این هوش در افراد مختلف متفاوت است و در اثر برخورد با محیط های غنی که سوالات معنوی را بر می انگیزند ، به تدریج تحول یافته و شکل می گیرد. از دیدگاه ایمونز[5]هوش معنوی نوعی هوش غایی[6] است . و ممکن است در قالب هایی مثل صداقت ، دلسوزی ، توجه به تمام سطوح هشیاری ، همدردی متقابل ، بخشش و خیر خواهی معنوی و عملی ، راحت بودن در تنهایی بدون داشتن احساس تنهایی ، سپاسگزاری ، فروتنی ، دیدگاه کل نگر داشتن ، درستی و صحت ، انعطاف پذیری ...مشاهده شود. ویژگی هایی که لازمه ی هوش معنوی هستند ، احتمالا" در کنار توانایی ها و فعالیت های دیگری قرار دارند که عبارتند از : دعا کردن ، تعمق ، رویا و تحلیل رویا ، باورها و ارزش های دینی و معنوی ، شناخت و مهارت فهم و تفسیر مفاهیم مقدس و توانایی داشتن حالات فراروندگی (غباری بناب ، باقر. سلیمی، محمد . سلیانی ، لیلا . نوری مقدم ، ثنا،1386،ص135).
معلم به عنوان عامل اصلي فرایند تدریس و آموزش با داشتن ویژگی های شخصیتی ، هوش و نگرش نقش بسیار مهمی در تعلیم و تربیت دانش آموزان دارد و همچنین قدرت و نفوذ معنوی معلم با تاکید بر ویژگی هایی همچون صداقت ، سطوح هشیاری ، خیر خواهی و سپاسگزاری و انعطاف پذیری و ...( از مولفه های هوش معنوی ) علاوه بر تاثیر مثبت در پروسه و فرایند تدریس در طول سال و در بلند مدت مي تواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز موثر باشد .
هوش معنوی در مقایسه با هوش های دیگر رسالتی متفاوت دارد و همگرایی افراد را به نحو مطلوبی افزایش می دهد و یکی از چالش های هر معلم آگاهی ، فراهم کردن فرصت هایی برای دانش آموزان جهت مشارکت در کار های خلاقانه و تربیت درست آنان به نحوی که هدفدار و معنی دار بودن کار خود را با تمام وجود خود درک کند و رسالت خود را به نحو شایسته ای انجام دهد .
با توجه به مفاهيم و موضوعات فوق اين تحقيق سعي دارد میزان هوش معنوی معلمان را به عنوان گروهی که توانایی تاثیر گذاری آنان در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان مورد توجه می باشد مورد سنجش قرار داده و رابطه ی آن را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اندازه گیری نماید . بنابر این سوال اصلی این پژوهش عبارت است : آیا بین هوش معنوی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
1- 3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
اهمیت و ضرورت طرح موضوع معنویت ، به ویژه هوش معنوی ، از جهات مختلف در عصر جدید احساس می شود . یکی از این ضرورت ها در عرصه ی تعلیم و تربیت توجه به بعد معنوی معلم و تاثيرویژگی های هوش معنوی بر دانش آموزان است .
به منظور برآوردن معنا در زندگی ، افراد به ویژه مدیران و رهبران باید اهمیت کارشان را به مردم نشان داده و بینشی فراهم کنند که چرا بشر نیاز دارد در هر کاری که انجام می دهد معنایی بیابد و به ویژه در زمان تغییر که ما در جستجوی معنا هستیم این موضوع اهمیت زیادی می یابد . ما می خواهیم زندگی را در متنی بزرگترببینیم که به آن معنا می بخشد . ما نیاز داریم چیزی را آرزو کنیم که به ما و زندگی مان ارزش بدهد . توانایی شما در انجام این کار الهام بخش افرادیست که اطرافتان هستند و شما انگیزه بیشتری برای تغییر ایجاد کرده اید .از آنجا که نیاز به افزایش معنای معنوی در زندگی برای مواجهه با مشکلات دنیوی وجود دارد ، سازمان ها و مراکز آموزشی و خدماتی باید این جستجو را در نظر داشته باشند . شفاف سازی اهداف ، ارزش ها و معنای فعالیت ها نه تنها معنای کار و فعالیت را دگرگون می کند بلکه بسیاری از جستجو ها و نیاز های بی ارزش افراد در جامعه را کاهش می دهد زیرا معنا به افراد می فهماند که وقت و انرژی خود را صرف اهداف والا و موثر کنند (عبداله زاده و همکاران ،1388،ص40).
در این راستا اکثر نظامهای آموزشی و رهبران تعلیم و تربیت در برنامه ریزیهای مدون خود ، ضمن تاکید و توجه جدی بر کلیه عوامل موثر بر تربیت دانش آموز ان ، به نقش معلم به عنوان مدیر و رهبر آموزشی کلاس نیز تاکید بیشتری دارند به طوری که با پیشرفت روز افزون فعالیت های تکمیل کننده آموزش و یادگیری ، نقش معلمان و تاثیر ویژگی های شخصیتی و نگرش های آنان بر دانش آموزان کماکان به عنوان عامل اصلی تربیت و شکل گیری شخصیتی دانش آموزان محسوب می شود و هوش های چندگانه و موضوع هوش معنوی معلمان در معنا دادن به رفتار های دانش آموزان موضوع جدید ی است که ضرورت پژوهش های مربوطه را می طلبد .
تحقیقات نشان می دهد IQ که مبتنی بر توانایی های زبان شناختی ، تحلیل منطقی ، هوش ریاضی ، سرعت محاسباتی و حافظه بالامی باشد با رهبری اثر بخش ارتباط دارد ولی تحقیقات بعدی نشان داد IQ بالابه هیچ وجه تضمین کننده ی رهبری اثر بخش نیست . به همین دلیل محققان در ادامه امکان وجود انواع هوش فراتر از IQ را پیش بینی کردند (فرهنگی و همکاران ،1388،ص34).
در بررسی تاثیر هوش های چندگانه معلمان بر پیشرفت تحصیلی از جمله هوش هیجانی بر اساس تحقیقات انجام گرفته وجود رابطه بین آن ها تایید شده است .با توجه به وجود نوعی هوش در هرم هوش های چندگانه به نام هوش معنوی و با در نظر گرفتن مولفه های آن ، سنجش امکان اثرگذاری آن بر عملکرد افراد از جمله معلمان از ضروریات بوده و این پژو هش قصد دارد این مسئله را مورد بررسی قرار دهد . نتایج این تحقیق قابل استفاده برای کلیه سازمان هایی است که با نیروی انسانی و علی الخصوص تعلیم و تربیت سر و کار دارند می باشد. هنوز وحدت نظر بین دانشمندان علم روان شناسی در مورد هوش معنوی به طور کامل وجود ندارد و خلاء های تحقیقاتی بسیاری در بررسی تأثیر این هوش در مقایسه با هوش های چندگانه مشاهده می شود . هرچند در علوم مدیریت و بررسی رهبری تحول آفرین و رابطه ی آن با هوش معنوی تحقیقاتی صورت گرفته است ، اما در حوزه تعلیم و تربیت این نیاز بسیار جدی تر بوده و آن چه مرا با توجه به سابقه مدیریت مدرسه و تجربه برخورد و کار با تعداد زیادی همکار و معلم راغبتر کرده است شخصیت و رفتار های عالمانه و آگاهانه ی بعضی از همکاران توام با روح معنوی و بزرگواری و عاطفه و محبت در مقایسه با دیگر همکاران و نفوذ آرمانی و تحول آفرین آنان در دانش آموزان ، معلمان و اولیا می باشد که با مطالعه در مورد هوش معنوی سعی می شود مولفه های این هوش در معلمان منطقه مورد بررسی قرار گرفته و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد ارزیابی قرار گیرد .
1 4 اهداف :
هدف کلی : بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
هدف ویژه : بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 91-90
5 سؤالات تحقیق:
سوال اصلي : آیا بین هوش معنوی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
سوالات فرعی :
1- آیا بین هوشیاری(آگاهی و ترکیب کردن ) معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
2- آیا بین خوبی(زیبایی ،قدرشناسی ، لذت بردن) معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
3- آیا بین جهت گیری درونی(بصیرت و قوه درک ، استقلال و آزادی ) معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
4- آیا بین معنا و مفهوم(هدف ، خدمت کردن) معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
5- آیا بین وجود وشخصیت (تجسم ، بینش وبصیرت )معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
6- آیا بین حقیقت و صداقت (پذیرش و قبول ، متفکر ،خوش بینی ، مسالمت آمیز، پذیرش خود ) معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
7- آیا بین تمامیت و کلیت(تقدس و پاکی ، وابستگی ، خودبرتر، تمرین و ممارست ) معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟
1 6 تعاریف :
تعاریف مفهومی :
هوش معنوی ؛ چهارچوبی برای شناسایی و سازماندهی مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز است ؛ به گونه ای که با استفاده از معنویت میزان انطباق پذیری فرد افزایش می یابد (آقایی و همکاران ، 1390 ص 111).
هوش معنوی ؛ توانایی به کار گیری و بروز منابع ، ارزش ها و کیفیت های معنوی است ؛ به گونه ای که بتواند کارکرد روزانه و آسایش (سلامت جسمی و روحی ) را ارتقا دهد (آقایی و همکاران ، 1390 ص 111).
پیشرفت تحصیلی : میزان دست یابی دانش آموزان به اهداف از پیش تعیین شده و به عبارتی عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف های از پیش تعیین شده اشاره می کند (سیف ،1376 ،ص 121 ).
تعاریف عملیاتی :
هوش معنوی : منظور از هوش معنوی معلمان نمره ای است که آزمودنی از طریق پرسشنامه جامع ISIS در هفت زیر مقیاس کلی خواهد گرفت .
2- پیشرفت تحصیلی : منظور از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معدل کل آنان در پایان سال تحصیلی 91- 90 می باشد .
فصل دوم
پیشینه موضوع پژوهش
مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری تحقیق و دیدگاههای دانشمندان ، صاحب نظران و محققین در مورد هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی پرداخته شده و سپس تحقیقات انجام یافته در ایران و جهان که با موضوع تحقیق مرتبط می باشند مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند .
2- 2 هوش
گاردنر هوش را مجموعه توانایی­هایی می­داند که برای حل مسأله و ایجاد محصولات جدیدی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می­شوند، به کار می­رود. از نظر وی انواع نه­گانه هوش عبارتند از: هوش زبانی، موسیقیایی، منطقی ، ریاضی، فضایی، بدنی ، حرکتی، هوش­های فردي (که شامل هوش درون­فردی و بین­فردی مي­شود)، هوشطبیعتی و هوش وجودی که شامل ظرفیت مطرح کردن سؤالات وجودی است (غباري بناب و همکاران ،1386 ص 127).
2-3 گسترش مفهوم هوش
هوش رفتارحل مسئله سازگارانه ای است که در راستای تسهیل اهداف کاربردی ورشد سازگارانه جهت گیری شده است.رفتار سازگارانه ، شباهت اهداف متعددی را که باعث تعارض درونی می شوند ، کاهش می دهد.این مفهوم هوش مبتنی بر گزاره ای است که فرایند حرکت به سوی اهداف،انجام راهبردهایی را برای غلبه برموانع وحل مسئله ضروری می سازد (غباری بناب و همکاران ،1386، ص
127 ).
هوش به عنوان یک توانایی شناختی در اوایل قرن بیستم توسط آلفرد بینه مطرح شد ،وی همچنین آزمونی برای اندازه گیری میزان بهره هوش افراد ابداع کرد ، سپس لوئیس ترمن و دیویدوکسلر[7] آزمونهای جدیدتری ساختند. مفهوم تحلیلی غرب از هوش بیشتر بیشتر شناختی است وشامل پردازش اطلاعات می شود ،درحالی که رویکرد ترکیبی شرق نسبت به هوش،مولفه های گوناگون عملکرد وتجربه انسان از جمله شناخت شهود وهیجان را در یک ارتباط کامل در بر می گیرد. در دو دهه ی اخیر مفهوم هوش به حوزه های دیگری مانند هوش هیجانی ، هوش طبیعی ، هوش وجودی ،وهوش معنوی گسترش یافته است ،استرنبرگ[8] (2001) عنوان نمود که برای یک پیش بینی مناسب از موفقیت های افراد ورهبری نیازمند گسترش مفهوم هوش ،فراسوی هوشبهرهستیم. مایر و سالوی[9] (1997) هوش هیجانی را شامل توانایی برای تشخیص درست هیجان ها وعواطف دیگران .پاسخ متناسب به آنها،همچنین برانگیختن ،آگاهی ونظم بخشیدن وکنترل پاسخ های هیجانی خویش می داند.بار-ان[10] (2002)پنج مولفه درون فردی ، بین فردی ،انطباق پذیری ،مدیریت استرس وخلق کلی را برای هوش هیجانی مشخص نموده وآزمونی برای اندازه گیری آن ساخت. از دیدگاردنرهوش وجودی یعنی ظرفیت برای سوال درمورد ماهیت انسان،چرایی وغایت زندگی که در عرفان ، هنر، شعر وفلسفه دین جلوه گر می شود اما به این هوش با دیده ی تردید نگریسته است.هلماواستریزنک[11] (2004)عنوان می کنند که هوش وجودی توانایی برای یافتن معنا ی زندگی است وچهار مولفه را برای هوش وجودی مشخص
می کنند(رجایی،1389 ص3 ).
الف)توانایی ادراک ارزشهای سودمند احتمالی در موقعیت های عینی همچون (مشکلات زندگی،بیماری ،واز دست دادن نزدیکان وغیره )که فرد را برای یافتن معنای جدیدی از زندگی وتعبیر وتفسیر آن به چالش می کشاند وارزش مثبت دادن به این موقعیت ها ومعنادار کردن آنها منجر به هدفمندی ورضایت در زندگی می گردد.
ب)توانایی برای تشکیل سلسله مراتبی از ارزش ها واهداف که با سیستم اعتقادی سازمان یافته فرد مربوط است.
ج)مدیریت خویشتن ومسائل ،جهت رسیدن به اهداف با شیوه های مناسب.
د)توانایی برای تحت تاثیر قرار دادن وکمک به سایر افراد در مورد یافتن معنای زندگی توانایی برای یافتن معنای زندگی یک عنصر مهم در هوش معنوی نیز می باشد،هوش وجودی وهوش معنوی هرچند که کاملا همانند نیستند ،اما سازه های مرتبط به هم هستند که تا حدودی با یکدیگر همپوشی دارند (رجایی 1389 ، ص 4).
ادواردز[12] معتقد است داشتن هوش معنوی بالا با داشتن اطلاعاتی در مورد هوش معنوی متفاوت است. این تمایز فاصله میان دانش عملی و دانش نظری را مطرح می­کند. لذا نباید داشتن دانش وسیع در مورد مسائل معنوی و تمرین­های آنها را هم­ردیف دستیابی به هوش معنوی از طریق عبادت و تعمق برای حل مسائل اخلاقی دانست ؛ هرچند می­توان گفت برای بهره­مندی مؤثر از معنویت، داشتن توأمان دانش نظری و عملی لازم مي­باشد.به نظر می­رسد سن و جنسیت نیز در هوش معنوی اثرگذار باشند. یونگ معتقد است که در بسیاری از افراد پس از 35 سالگی تغییرات عمده­ای در ناخودآگاه صورت می­گیرد که ممکن است در روند معنویت و هوش معنوی تأثیرگذار باشند. همچنین بعضی از محققان، از جمله یونگ، معتقدند که در زنان این تحول متفاوت از مردان صورت می­گیرد(غباری بناب و همکاران ، 1386 ، ص 130 ).
2-4 انواع هوش
برای مشخص کردن انواع هوش تابحال چارچوب های تئوریک زیادی ارائه شده است، ولی در این میان دو چارچوب از مقبولیت بیشتری برخوردار بوده اند. اولی تئوری هوش چندگانه گاردنر است و دومی مشخص کردن انواع هوش بر اساس کارکرد سیستم های عصبی مغز (بهره هوشی، هوش عاطفی و هوش معنوی) می باشد. زوهر و مارشال[13] (۲۰۰۰) که ارائه کننده این چارچوب بودند، نتایج جالبی از مطالعات خود بر روی مغز بدست آوردند. در واقع این دو سه نوع هوش را شناسایی کرده اند. آنها کارکرد مغز را از دیدگاه عصب شناسی بررسی کردند و همه انواع هوش های ممکن را به سه نوع سیستم عصبی اصلی در مغز پیوند دادند،آن ها سه نوع هوش کلی را شناسایی کردند و عقیده دارند که همه هوش های دیگر زیرمجموعه های بهره هوشی، هوش عاطفی، و هوش معنوی تلقی می شوند. درباره بهره هوشی بسیار نوشته شده و اخیرا نیز کارهای بسیار باارزشی در زمینه هوش عاطفی انجام شده است. ولی هوش معنوی تا امروز توجه زیادی دریافت نکرده است. زوهر و مارشال هوش معنوی را به این صورت تعریف می کنند:هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش ها را حل می کنیم، هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر، غنی تر، و معنادار قرار می دهد، هوشی که به ما کمک می کند بفهمیم کدام قدامات یا کدام مسیر معنادارتر از دیگری است . هوش معنوی برای کارکرد اثربخش بهره هوشی و هوش عاطفی ضرورت دارد. زوهر آن را هوش غایی ما می داند. هوش معنوی افراد را خلاق می کند. چون به افراد کمک می کند قواعد را جایگزین کنند و با مرزها بازی کنند. به ما توانایی تمیز و انتخاب می دهد. ما را سرشار از شفقت و ادراک می کند، و به ما کمک می کند محدودیت ها را ببینیم. در حقیقت این ماهیت تحول آفرین هوش معنوی است که آن را از هوش عاطفی متمایز می کند .دانیل گلمن[14] ادعا می کند هوش عاطفی باعث می شود که شخص درباره موقعیت خود قضاوت کند و رفتار مناسب آن موقعیت بروز دهد. این هوش درون مرزها کار می کند و باعث می شود که موقعیت هدایت کننده رفتار باشد. در مقابل هوش معنوی در درجه اول باعث می شود که شخص بپرسد چرا در چنین موقعیتی قرار گرفته است. هوش معنوی با مرزها سر و کار دارد، نه درون آنها، بنابراین به جای هدایت شدن توسط موقعیت، خودش موقعیت را خلق و هدایت می کند. هوش معنوی تاثیری متعالی بر زندگی کسانی دارد که آن را بکار می برند و توسعه می دهند.در عصب شناسی ثابت شده است که هوش معنوی خارج از مرکز مغز کار می کند، یعنی به عنوان کارکرد متحدکننده و یکپارچه کننده مغز، که سومین سیستم عصبی است، و نوسانات عصبی هماهنگ کننده ای دارد که داده های سرتاسر مغز را یگانه می کند. در واقع، هوش معنوی هر دو نوع هوش عاطفی و بهره هوشی را یکپارچه می کند و شکل می دهد. زوهر و مارشال می نویسند که هوش معنوی تعامل علت و عاطفه، جسم و ذهن را تسهیل می کند. تکیه گاهی برای رشد و تحول می سازد. و برای نفس، مرکزی فعال، وحدت بخش و معنادهنده فراهم می کند. زوهر و مارشال از مجموع این مباحث و شواهد، وجود هوش معنوی به عنوان یک هوش یکپارچه کننده را نتیجه گرفتند. البته پژوهش های عصب شناسانه دیگری نیز احتمال وجود مبنایی عصبی برای تجربیات عرفانی یگانگی و ارتباط با هستی را در مناطق پایینی مغز را تایید کرده اند. البته نمی توان با توجه به این یافته ها معنویت را به چند فعالیت عصبی تقلیل داد، بله فقط می توان نتیجه گرفت که ممکن است معنویت مبنایی فیزیولوژیک در مغز داشته باشد.ممکن است بتوانیم تا حدی هوش معنوی را یک قابلیت ذهنی برای بکارگیری توانایی ها و منابع معنوی برای حل مسائل غایی و نیز مسائل زندگی روزمره دانست. البته با وجود این که احتمالا عصب ها در کارکرد و کاربرد هوش معنوی نقش دارند، نمی توان معنویت یا تجربه معنوی را به ساختار فیزیولوژیک یا کارکردهای مغز تقلیل داد (آقایی ، مریم . اله وردی ، زهرا . باغبانی آرانی ، ابوالفضل ،1390 ).
2-5 مفهوم هوش های چندگانه
در میان محققانی که انواع مختلف هوش را شناسایی کرده اند، کار هوارد گاردنر در دانشگاه هاروارد بر روی هوش های چندگانه کمک زیادی به درک این مطلب کرده است که هوش چندوجهی است. اکنون حاصل کار وی مورد قبول بسیاری از صاحبنظران می باشد. تحقیقات گاردنر نشان می دهد که انواع مختلف هوش نسبتا مستقل از یکدیگر رشد می کنند و مهارت در یک هوش، داشتن مهارت در هوش دیگر را تضمین نمی کند. این هوش ها عبارتند از هوش زبان شناسی ، منطقی-ریاضی، موسیقی، فضایی ، جسمی- حرکتی ، بین فردی، درونی، و اخیرا" نیز هوش طبیعی که به معنی توانایی تشخیص صفات گیاهان و جانوران است ، همچنین وی اخیرا احتمال هوش وجودی را نیز پذیرفته است ، که می توان آن را به صورت جنبه ای از هوش معنوی در نظر گرفت. با وجود این که وی هنوز وجود هوش معنوی را تایید نکرده است، ولی اظهار می دارد که هوش معنوی مفهومی منطقی است(ایمونز،۲۰۰۰).
2- 6 معنویت[15]


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رابطه بین هوش معنوی معلمان


پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


پایه پنجم دوره ابتدایی


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام ...

23 آگوست 2018 ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز هدف از
این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با ...

مقایسه هوش معنوی بین مبتلایان به اختلال سوءمصرف مواد و افراد بهنجار

نتایج نشان داد هوش معنوی معتادان و افراد غیر معتاد تفاوت معناداری دارد. ( 7 ). ... تعادل
در رشد و توسعه جوامع را برهم زده و منابع انسانی، اقتصادی و اجتماعی آنها را ....
رابینسون و همکاران (۲۰۰۷، ۲۰۱۱) طی پژوهش هایی به بررسی تغییرات شش ماهه در .....
زمانی که معنایابی معنوی کم است، رابطه بین استرس های زندگی و افسردگی بالا می
رود. به.

عناوین پایان نامه مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

بررسی سبکهای مدیریت کلاس از دیدگاه معلمان و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی ...
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مدیریت مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ...

« ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي » ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دﺑﯿﺮان « ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ » و

ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي ﺑـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و روش ﭘـﮋوﻫﺶ ... ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺑﻌـﺪﻫﺎي ... ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑﻪ ......
ﺟﺎوداﻧﯽ، م. (. 1390. «)،. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﯾﻦ و ﺗﻌﺎﻣﻞ. ﮔﺮا ﺑﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﻌﻠﻤﺎن. ،».

رابطه‌ی هوش معنوی با سلامت عمومی در دانشجویان - فصلنامه رفاه اجتماعی

هــدف ايــن مقالــه، بررســی رابطــه ی بيــن هــوش معنــوی و ســامت عمومــی در بيــن :مقدمــه.
دانشــجويان و مقايســه ی ايــن دو مفهــوم در بيــن دختــران و پســران اســت. ايــن پژوهــش
يــك .... پيشــرفت پژوهش هــا داشــته اســت. ايــن پرســش نامه .... مــا بــا تحقيقــات
انجــام گرفتــه در ايــران نيــز هم ســو اســت، مثــاً معلمــی و همــكاران در. ايـن زمينـه بـه ...

عنوان: بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش به مواد، خودکارآمدی ...

سلامت روانی معلمان با خلاقیت دانش آموزان (پیر خائفی و رفیعیان، ۱۳۹۰)، پرورش
خلاقیت ... فانی، ۱۳۸۷)، رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت - دانلود رایگان

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم
.... است : آیا بین هوش معنوی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟

رابطه‌ی هوش معنوی با سلامت عمومی در دانشجویان - فصلنامه رفاه اجتماعی

هــدف ايــن مقالــه، بررســی رابطــه ی بيــن هــوش معنــوی و ســامت عمومــی در بيــن :مقدمــه.
دانشــجويان و مقايســه ی ايــن دو مفهــوم در بيــن دختــران و پســران اســت. ايــن پژوهــش
يــك .... پيشــرفت پژوهش هــا داشــته اســت. ايــن پرســش نامه .... مــا بــا تحقيقــات
انجــام گرفتــه در ايــران نيــز هم ســو اســت، مثــاً معلمــی و همــكاران در. ايـن زمينـه بـه ...

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت ...

19 مه 2016 ... دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت .... آیا بین
هوش معنوی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت تحصیلی ... - reydl

2 ا کتبر 2018 ... -1 مقدمه هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، ... رابطه
بین هوش معنوی معلمان,پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,پایه پنجم دوره ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻌ - سامانه مدیریت نشریات ...

اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ي ﺟﻮاﻧﻤﺮدي از رﻓ. ﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﻌﻠﻤﺎن. ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺑﺪﻧﯽ. راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻌﻨﯽ
... ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻤﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺸﺮ، رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ.

صدای معلم | تربیت معلم ما صدساله می‌شود، چه عالی! اما عالی‌تر می‌شود اگر ؟

11 جولای 2018 ... راستی وضعیت بینایی، هوش و حواسش چه‌طور است؟ ... این که اصرار داشته باشی سرا یا
گاهِ دانش باشی؛ راهبرد صدساله‌ات برای تغییر و پیشرفت آزمون و خطا، و نه ....
مفروضات و سیاستهای منسوخی که بر پایة یگانه رابطة ممکن میان نهاد ... البته پس از
آن که با زیرکی سابقه و میراث مادی و معنوی تربیت معلمی‌اش را حفظ کرد.

آیا سنگ‌ درمانی واقعیت دارد؟ - تابناک | TABNAK

10 ژانويه 2018 ... رویکرد شایع این شیوه درمانی در کشور ما فروش سنگ‌های ماه تولد و سنگ‌های ...
سنگ‌درمانی یا جم‌تراپی یا جم‌استون‌تراپی از سه جنبه قابل بررسی است.

رابطه هوش معنوی با مولفه‌های فرسودگی شغلی در معلمان ... - فصلنامه طب کار

23 ا کتبر 2013 ... هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی با مولفه های فرسودگی شغلی در. معلمان زن
... ۰۱> )، ولی بین فراوانی و شدت درگیری با هوش معنوی معلمان رابطه ای یافت نشد( ۰. /.
۰۵< ). ..... پایین نسبت به پیشرفت و ترقی، (۲۲) عدم تمایل به.

رابطه بین هوش معنوی و انگیزه پیشرفت معلمان متوسطه شهرستان قدس

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و انگیزه پیشرفت معلمان متوسطه
شهرستان قدس انجام گرفته است . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان متوسطه
شهرستان ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر
همدان بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری و تحلیل داده‌ها، جزء
...

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎ

6 نوامبر 2013 ... ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎز ... ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻌﻠﻤﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ..... ﺤـﻞ ﻛـﺎر، ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ در ﺣﺮﻓـﻪ ﺧـﻮد و ﺣﻔـﻆ آن،.

دانلود پروپوزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت ...

11 سپتامبر 2018 ... دانلود پروپوزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت ... برترین
پکیج بررسی رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان ... از
مسائلی كه تاكنون مورد غفلت قرار گرفته رابطه بین انگیزه معلم و.

عناوین پایان نامه مدیریت آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

بررسی سبکهای مدیریت کلاس از دیدگاه معلمان و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی ...
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مدیریت مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ...

ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی (مطالعه ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان ... بین
فعالیت بدنی با فرسودگی و انگیزه‌ی پیشرفت در کارشناسان ورزش سازمان ...

سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و ...

برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی ... بررسی رابطه بین هوش معنوی وسلامت
روانی زنان شهرستان شهربابک ... درس پژوهی؛ حرفه گرایی و توسعه حرفه ای معلمان.

مجله مطالعات روانشناسی تربیتی - مقالات آماده انتشار

بررسی رابطه ی خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه از مؤلفه های هوش هیجانی با استعداد
اعتیاد دانش آموزان پسر دوره ی ... بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری
... مقایسه جایگاه اجتماعی معلمان ابتدائی، راهنمایی و متوسطه استان سیستان و
بلوچستان ... بررسی رابطه هوش عاطفی و پیشرفت تحصیلی با واسطه گری رضایت
از تحصیل.

سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و ...

برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی ... بررسی رابطه بین هوش معنوی وسلامت
روانی زنان شهرستان شهربابک ... درس پژوهی؛ حرفه گرایی و توسعه حرفه ای معلمان.

راهنمایی و مشاور پایان نامه - پریناز بنیسی

راهنمایی و مشاور پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد: 1- بررسی توسعه زیر ساخت‌های ... 11-
تأثیر مدیریت دانش بر خلاقیت و اثر‌بخشی معلمان راهنمایی آمل، علی قنبری، اسفند
1388. 12- تأثیر مدیریت کیفی جامع و هوش هیجانی بر اثر‌بخشی مدیران متوسطه شهر
... 30- رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش در بین اعضای هیات علمی‌واحدهای منطقه 8
...

بررسی اثرات متقابل هوش هیجانی، هوش معنوی و انگیزش پیشرفت ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با انگیزش پیشرفت در
دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و دانشگاه فنی و حرفه‌ای ...

صدای معلم | تربیت معلم ما صدساله می‌شود، چه عالی! اما عالی‌تر می‌شود اگر ؟

11 جولای 2018 ... راستی وضعیت بینایی، هوش و حواسش چه‌طور است؟ ... این که اصرار داشته باشی سرا یا
گاهِ دانش باشی؛ راهبرد صدساله‌ات برای تغییر و پیشرفت آزمون و خطا، و نه ....
مفروضات و سیاستهای منسوخی که بر پایة یگانه رابطة ممکن میان نهاد ... البته پس از
آن که با زیرکی سابقه و میراث مادی و معنوی تربیت معلمی‌اش را حفظ کرد.

رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با توانمندسازی معلمان

از میان مؤلفه‌های هوش معنوی، تفکر انتقادی، آگاهی متعالی و توسعه حالت و تمامی
مؤلفه‌های رهبری معنوی (چشم‌انداز، ... بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی
دبیران.

ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی (مطالعه ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان ... بین
فعالیت بدنی با فرسودگی و انگیزه‌ی پیشرفت در کارشناسان ورزش سازمان ...

آموزان رابطه هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش

هدف این پژوهش تعیین رابطه هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان بود روش
تحقیق حاضر. همبستگی است ... نتایج تحقیق وجود رابطه معنی دار بین انگیزه
پیشرفت و. وهوش معنوی در دانش .... عاطفی مدرسه، کالس درس، معلمان و دبیران، ساختار
کالس درس، اهداف و روش. های تدریس از ... بررسی این متغیر با انگیزه پیشرفت دانش.
آموزان، می.

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت تحصیلی ... - reydl

2 ا کتبر 2018 ... -1 مقدمه هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، ... رابطه
بین هوش معنوی معلمان,پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,پایه پنجم دوره ...

دانلود فایل جدید بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت ...

8 ا کتبر 2017 ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور .....
خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش ضمن ...

دانلود پروپوزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت ...

11 سپتامبر 2018 ... دانلود پروپوزال رابطه گرایش های مذهبی و هوش معنوی با انگیزه پیشرفت ... برترین
پکیج بررسی رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان ... از
مسائلی كه تاكنون مورد غفلت قرار گرفته رابطه بین انگیزه معلم و.

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت ...

19 مه 2016 ... دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه هوش معنوی و سازگاری با پیشرفت .... آیا بین
هوش معنوی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟

خوزستان| 2 هزار زائر خارجی اربعین وارد اندیمشک شدند - اخبار تسنیم ...

4 روز پیش ... ... سفر معنوی اربعین تاکنون بیش از 2 هزار زائر اربعین با حضور در شهرستان
اندیمشک ... پیمان جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اندیمشک اظهار داشت:
خانه معلم اندیمشک ... وی گفت: شهرستان اندیمشک دروازه طلایی خوزستان و بین استان
های ... مقام معظم رهبری برای بررسی "سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت".

بررسي رابطه بين هوش معنوي و سلامت روان معلمان دوره متوسطه دوم شهرکرد ...

11 ژوئن 2018 ... بررسي رابطه بين هوش معنوي و سلامت روان معلمان دوره متوسطه دوم شهرکرد ... هدف پژوهش
حاضر، بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان دبیران دوره متوسطه دوم دخترانه ناحیه
2 شهرکرد بود . ... به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻛﺎر - مجله دانشگاه علوم ...

و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻨﺪي ﺷﻐﻠﻲ،. ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻢ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ را ﺑﻪ ... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري.
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. )33/0 r= ..... of work life of female teachers in Shiraz [Dissertation]. Tehran:
...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رشد تحصیلی در ... - توسعه اجتماعی

لذا این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مؤلفههای آن با پیشرفت
تحصیلی ... "رابطهی سلامت عمومی و هوش هیجانی مدیران و رضایت شغلی معلمان"، مجلهی
علوم ...

بررسي رابطه بين هوش معنوي و سلامت روان معلمان دوره متوسطه دوم شهرکرد ...

11 ژوئن 2018 ... بررسي رابطه بين هوش معنوي و سلامت روان معلمان دوره متوسطه دوم شهرکرد ... هدف پژوهش
حاضر، بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان دبیران دوره متوسطه دوم دخترانه ناحیه
2 شهرکرد بود . ... به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت - دانلود رایگان

بررسی رابطه بین هوش معنوی معلمان با پپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم
.... است : آیا بین هوش معنوی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد ؟

مقاله مقایسه و بررسی رابطه هوش معنوی مدیران با انگیزه پیشرفت معلمان

نتایج نشان داد بین هوش معنوی مدیران و مولفه های آن با انگیزه پیشرفت معلمان رابطه ...
مقایسه و بررسی رابطه هوش معنوی مدیران با انگیزه پیشرفت معلمان، همایش بین ...

بررسي رابطه هوش معنوي و رفتار شهروندي سازماني معلمان دبيرستان هاي ...

هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بين هوش معنوي و رفتار شهروندي سازماني است. جامعه
آماري آن معلمان دوره متوسطه شهرستان زنجان در سال تحصيلي 89-88 به حجم 234 نفر ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر
همدان بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری و تحلیل داده‌ها، جزء
...

صدای معلم | تربیت معلم ما صدساله می‌شود، چه عالی! اما عالی‌تر می‌شود اگر ؟

11 جولای 2018 ... راستی وضعیت بینایی، هوش و حواسش چه‌طور است؟ ... این که اصرار داشته باشی سرا یا
گاهِ دانش باشی؛ راهبرد صدساله‌ات برای تغییر و پیشرفت آزمون و خطا، و نه ....
مفروضات و سیاستهای منسوخی که بر پایة یگانه رابطة ممکن میان نهاد ... البته پس از
آن که با زیرکی سابقه و میراث مادی و معنوی تربیت معلمی‌اش را حفظ کرد.

11 گسل اصلی فعال در قم وجود دارد. - قم پرس | خبر فارسی

5 روز پیش ... محمد عباسی فرد اظهار داشت: گسل ایندس که با طول حدود 100 کیلومتر از شمال بخش ...
اطلاعات جمعی از معلمان کتاب انسان و محیط زیست به روز شد ... تحقیقات جدی بین
المللی برای بررسی مرگ جمال خاشقجی روزنامه نگار و نویسنده منتقد سعودی شد. .... و در
این قرارگاه، زائران از نظر جسمی و معنوی برای این سفر آماده می شوند.

خوزستان| 2 هزار زائر خارجی اربعین وارد اندیمشک شدند - اخبار تسنیم ...

4 روز پیش ... ... سفر معنوی اربعین تاکنون بیش از 2 هزار زائر اربعین با حضور در شهرستان
اندیمشک ... پیمان جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اندیمشک اظهار داشت:
خانه معلم اندیمشک ... وی گفت: شهرستان اندیمشک دروازه طلایی خوزستان و بین استان
های ... مقام معظم رهبری برای بررسی "سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت".

بررسی رابطه بین هوش معنوی، مهارت زبانی و اعتماد به نفس دانش آموزان ...

هدف این تحقیق ، بررسیییی رابطه بین هوش معنوی زبان آموزان ایرانی و مهارت زبان و
.... امید اسییت معلمان اهمیت هوش معنوی و اعتماد به نفس را در روش تدریس خود درک کنند
..... فر 64 در سال 2011 نیز به بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و مهارت
زبان ...

راهنمایی و مشاور پایان نامه - پریناز بنیسی

راهنمایی و مشاور پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد: 1- بررسی توسعه زیر ساخت‌های ... 11-
تأثیر مدیریت دانش بر خلاقیت و اثر‌بخشی معلمان راهنمایی آمل، علی قنبری، اسفند
1388. 12- تأثیر مدیریت کیفی جامع و هوش هیجانی بر اثر‌بخشی مدیران متوسطه شهر
... 30- رابطه بین هوش سازمانی با مدیریت دانش در بین اعضای هیات علمی‌واحدهای منطقه 8
...

ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت‌بدنی (مطالعه ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان ... بین
فعالیت بدنی با فرسودگی و انگیزه‌ی پیشرفت در کارشناسان ورزش سازمان ...

ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ در ﮐﻼس درس

24 نوامبر 2014 ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻼس درس ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. 123/. ﻧ.
ﻈﺮﯾــﺎت ﻣﺘﻌــﺪدي .... ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﺻﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺑﻄﻪ وﺟـﻮد.
دارد . روش. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ... در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻠﻤـﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران. ) 1389(. ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با تصور معلمان از توفیق در ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با تصور معلمان از توفیق در تدریس در بین
... بررسی رابطه بین روش تدریس معلمان با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش ...

فایل word بررسي رابطه بين هوش معنوي و ميزان تاب آوري با خود ...

11 سپتامبر 2018 ... فایل word بررسي رابطه بين هوش معنوي و ميزان تاب آوري با خود ... نام کنفرانس یا
همایش : کنفرانس ملي آينده پژوهي،علوم انساني و توسعه ... هدف از این پژوهش بررسی
رابطه هوش معنوی تاب آوری با خودشکوفهایی در بین معلمین مقطع ...

نَقدِ رُمانِ Martian Time Slip by Philip K. Dick

کارورزی 2 (تمرین معلمی) دبیری الهیات و معارف

طراحی بسته‌بندی برای بهبود ماندگاری مغز گردوی

پیده ( Pide)

پایان نامه بهینه سازی گشتاور دندانه در ماشین های

مقاله فقر

آموزش کامل SPSS

دانلود کتاب فارسی اصلی و بدون سانسور بیگانه اثر

اثر درصد ماده خشک شیر و ترکیبی از گیاهان دارویی

تحقیق درباره تاريخچه جهانگردي 15 ص