دانلود رایگان


پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم مطالعه موردی: - دانلود رایگاندانلود رایگان از آنجایی که فعالیت های گردشگری اثرات چشمگیری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران بر جای می‎گذارد، توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف گردیده است. درصد

دانلود رایگان
پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم مطالعه موردی: ساحل چاف تا چمخالهفهرست مطالب
عنوان صفحه
فهـرست جداول
عنوان صفحه
فهـرست نمودارها
عنوان صفحه
فهـرست تصاویر
عنوان صفحه
فهـرست نقشه ها
عنوان صفحه
‎های ارزیابی اثرات زیست محیطی، روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM)است که این تحقیق براساس این روش با داده های استاندارد از معیارهای مهم ارزیابی انجام گرفته است. هدف از این تحقیق، شناخت و ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از اماکن اقامتی و پذیرایی توریستی در منطقه ساحلی چاف تا چمخاله با استفاده از روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM)در فاز بهره برداری بر چهار محیط فیزیکی- شیمیائی، اکولوژیکی- بیولوژیکی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- فنی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بر روی تمامی اجزاء محیط به غیر از محیط اقتصادی- فنی، اثرات منفی وجود دارد و اثرات مثبت، بعد از محیط اقتصادی- فنی در محیط اجتماعی- فرهنگی است که تنها اثر منفی ناچیزی در سطح بهداشت و ترافیک دیده می شود.
کلمات کلیدی: گردشگری، ماتریس ارزیابی اثرات سریع(RIAM)، منطقه ساحلی چاف تا چمخاله
مقدمه ‎گذارد، توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف گردیده است. درصد عمده ای از این فعالیت ها متکی بر طبیعت گردی است که بخش عمده ای از آن در نواحی ساحلی متمرکز شده است، که در صورت رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و همچنین انجام ارزیابی های مستمر در طول زمان بهره برداری، توسعه گردشگری می تواند به عنوان عاملی در جهت حفاظت از محیط و افزایش کیفیت آن به شمار آید. (فروغی ابری و دیگران،1388،ص1)
www.tourismscience.ir)
1-1 بیان مسأله . (شاکری،1386،ص3) بر این اساس، اگرچه گردشگری دارای آثار منفی بر محیط زیست است و گردشگران مصرف کننده منابع می باشند، اما این صنعت استعداد جایگیری در فرایند توسعه پایدار را دارد.
(EIA) می باشد. ارزیابی آثار زیست محیطی می تواند میزان مصرف منابع و پسرفت محیط زیست و اختلالات اجتماعی (که اغلب با توسعه اتفاق می افتد) را کاهش دهد.(شاکری،1386،ص3)EIA به عنوان یک ابزار کارا برای رسیدن به آینده پایدار زیست محیطی در گردشگری ساحلی، همچنین ICZM(مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی) که یک فرایند انعطاف پذیر و منطبق با مدیریت منابع برای توسعه پایدار زیست محیطی در نواحی ساحلی است و هدف کلی آن حداکثر کردن منافع حاصل از مناطق ساحلی و حداقل کردن تضادها و برخورد ها و اثرات مخرّب فعالیت های انسانی بر یکدیگر می باشد تا ضمن پررونق شدن صنایع گردشگری ساحلی در کشور، بستر آن نیز دچار معضلات زیست محیطی نگردد. (یزدانی،1388)
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق و کاربرد نتایج آن 1-3 پرسش اصلي تحقيق (سؤال تحقيق ) 1-4 اهداف تحقیق 1- 5 فرضیات تحقیق 1- 6 روش تحقيق در این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مدلEIA انجام شده که به بررسی وضع موجود پرداخته و ویژگی های منطقه را مورد مطالعه قرار داده و با توجه به اطلاعات موجود پیامدهای زیست محیطی منطقه مورد مطالعه، بررسی می شود. همچنین از نظر هدف، تحقیقی کاربردی محسوب میشود.
1- 7 ابزار گردآوری 1- 8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 1- 9 جامعه آماری پژوهش 1- 10 پیشینه تحقیق ‎های محیط های طبیعی در جذب توریست و روش های مدیریتی آنها به جنبه های منفی و مثبت اثرات محیطهای طبیعی و حیوانات یا حتی فرهنگ مردم ساکن در آن نواحی می پردازد و معتقد است در صورت عدم برنامه ریزی صحیح با از دست دادن جاذبه های طبیعی و تخریب محیط، عدم ورود توریست و ماندگاری های آنها را شاهد خواهیم بود.
‎شود، نابود می سازد.
‎های ناسازگار با محیط و عدم هماهنگی بین فعالیت ها در نوار ساحلی را از مهم ترین دلایل ایجاد فشار بر این مناطق می داند. در این مقاله آمده است که آینده پایدار زیست محیطی گردشگری ساحلی، وابسته به کنترل پیامدهای زیست محیطی نامطلوب بر محیط است، که برای دسترسی به این مهم راهکارهایی در4 بخش برنامه ریزی، قانونگذاری، ساختاری و پشتیبانی در زمینه مدیریت بهینه ارائه میگردد، تا ضمن پررونق شدن صنایع گردشگری ساحلی در کشور، بستر آن نیز دچار معضلات زیست محیطی نگردد.
‎کنند. تمرکز اصلی این مطالعه در منطقه بندرانزلی است و ضمن نشان دادن اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری ساحلی، مهم ترین پیامدهای ناشی از آن را تخریب پوشش گیاهی، آلودگی آب های ساحلی و از بین رفتن چشم انداز ساحلی برمی شمارند.
-Ying-Ming Wong و دیگران (2006) در مقاله ای تحت عنوان "ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از رویکرد استدلال مدرکی" عنوان می کنند که مشکلات ارزیابی اثرات زیست محیطی که اغلب توسط تعداد زیادی از شناسایی عوامل کیفی در طبیعت هستند، تنها می تواند بر اساسقضاوت انسان مورد ارزیابی قرار گیرد و شامل پاره ای از ابهامات است که باید الگو برداری شده و با روش ها و مدل هایEIAمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این مقاله، رویکردی با استدلال مدرکی(Evidential Reasoning) برای انجام تجزیه و تحلیلEIA صورت گرفته ومجموعه ای از ارزیابی اثرات و عواقب اثرات زیست محیطی در ناسازگاری با محیط را مشخص می کند. این رویکرد تحلیل جدیدی را برای تصمیم گیری موقعیت هایی فراهم می کند که دارای طرحی صریح و روشن بوده و نیاز به بهینه سازی در مسائل آن وجود دارد. نسخه های اصلاح شده آن برای نشان دادن روند جزئیات اجرای برنامه های کاربردی بالقوه در EIAبررسی می شوند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پیامدهای زیست محیطی


توسعه توریسم مطالعه موردی


ساحل چاف تا چمخاله


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع جزييات لايحه

مقاله درباره آشنائي با انواع چوب ها

پاورپوینت مشکلات فنی ماشین های شیردوشی

دانلود کتاب اطلس استانهای ایران

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با

توسعه یک برنامه برای مدیریت و برنامه ریزی طراحی

جنگ جهانی اول و دوم

مجموعه کامل داستانهای صادق هدایت pdf

تجارت انلاین کسب درامد اینترتی 300000تومن در 30دقیقه

دانلود مقاله فیبرهای رژیمی و نقش آن در تغذیه و