دانلود رایگان


شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و - دانلود رایگاندانلود رایگان زمیناز منابع محدود و تجدیدناپذیر مصرفی است که به­عنوان منبع امرار معاش و امنیت مالی منتقل شده بین نسل­ها و به­عنوان ثروت تلقی می­شود، به­خصوص در استان­های

دانلود رایگان
شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی cچکیده
واژگان کلیدی : شالیکاری، برنج، عوامل پیش­برنده، عوامل بازدارنده، تجهیز و نوساز
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول(کلیات تحقیق).. 1
فصل دوم(مرور منابع)........................... 8
فصل سوم(مواد و روشها)......................... 39
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده­ها ویافته­های تحقیق)54
فصل پنجم(بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات).................................................67
فهرست جداول
عنوان صفحه
- خلاصه­اي از تحقيقات صورت گرفته.............. 35
فهرست اشکال
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسأله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1 -4 - اهداف پژوهش
  • بررسی فرآیند اجرایی و مشکلات اجرایی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در ایران.
  • شناسایی مهم­ترین اولویتهایی پیش­برنده در مسیر توسعه طرح تجهیز و نوسازی اراضی.
  • شناسایی مهم­ترین اولویتهایی بازدارنده در مسیر توسعه طرح تجهیز و نوسازی اراضی.
  • پیدا کردن امکانات و محدودیت­های ایجاد شده از طریق اجرای طرح تجهیز و نوسازی.
  • مدیریت مطلوب مزرعه تا چه حد در پیشبرد طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری مؤثر می باشد ؟
  • کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد کشاورزان تا چه حد در پیشبرد طرح تجهیز و نوسازی اراضی
  • عدم تحویل به موقع زمین تا چه حد به عنوان عامل بازدارنده در اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری مؤثر می باشد ؟
  • عدم اطمینان از نقسیم عادلانه اراضی زمین تا چه حد به عنوان عامل بازدارنده در اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری مؤثر می باشد ؟
1 -6 - محدوده­ي تحقیق
­ی آماری در نظر گرفته شده در این تحقیق، شامل کارشناسان کشاورزی ( رئیس ، معاونان فنی ،کارشناسان آب و خاک،مسؤل تولیدات گیاهی، مسؤلین مراکز خدمات ) و ناظرین برنج می­باشند و زمان اجرای طرح از سال 1391 لغایت 1392 در نظر گرفته شده است. از لحاظ محدوده موضوعی تحقيق درمورد عوامل پیش­برنده و بازدارنده تجهیز و نوسازی اراضی می باشد.1-7- محدودیت تحقیق
1-8- واژگان کلیدی
برنج، عوامل پیش­برنده، عوامل بازدارنده، شاليزار، جاده­های بین مزارع، تجهیز ونوسازی اراضی
2-1- تاریخچه و اهمیت برنج
نام استان
سطح زیر کشت(هکتار)
تولیدکل (تن)
عملکرد در واحد سطح(تن در هکتار)
آبی
آبی
آبی
آذربایجان شرقی
1951
11992
6146.76.
آذربایجان غربی
95
570
6000
اردبیل
682
1958
53/2871
اصفهان
6498
33481
49/5152
ایلام
1878
8826
57/4699
چهارمحال و بختیاری
3144
13858
87/4407
خراسان رضوی
2141
8622
27/4027
خراسان شمالی
2582
10419
06/4035
خوزستان
58028
274088
59/4723
زنجان
1583
4269
02/2697
سیستان و بلوچستان
3193
13100
08/4102
فارس
31660
163092
34/5151
قزوین
2281
8120
97/3559
16
23
19/1429
4220
20238
64/4795
48668
215680
62/4431
179117
664721
09/3711
5270
23247
34/4416
221073
1270200
61/5745
10
31
6/3130
574088
2746562
22/4784
شكل 1- درصد توزيع سطح محصول شلتوك دراستان های کشور
سال زراعي 90-1389
شكل 2- درصد توزيع ميزان توليد محصول شلتوك دراستان­ها ی كشور سال زراعي 90-1389


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شناسایی عوامل پیش برنده


بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی


بازدارنده طرح تجهیزونوسازی


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قالب صحیفه

دانلود مقاله بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای

مجموعه راه اندازی کسب و کار خانگی(رسته مشاوره)

طلای خدایان

مجموعه راه اندازی کسب و کار خانگی(رسته مشاوره)

جـلـبكـهای خوراکی

کارافرینی خدمات رایانه ای 15 ص

دانلود رایگان کتاب خدایان آنسوی فضا کشف رموز

شرح كار يك طرح اقتصادی ( توليد ورق پي وي سي نرم )

پایان نامه دامپزشکی درباره بر روشهای ویروس