دانلود رایگان


مدلسازي انتقال حرارت درژنراتورهاي واگن - دانلود رایگاندانلود رایگان ميدانيم ماشين هاي الكتريكي شامل دو قسمت عمده اند استاتور كه خود از قطبهاي اصلي، كمكي، سيم پيچي قطب اصلي، سيم پيچي قطب كمكي و روتور كه آنهم شامل سيم پيچي...

دانلود رایگان
مدلسازي انتقال حرارت درژنراتورهاي واگناصلي، كمكي، سيم پيچي قطب اصلي، سيم پيچي قطب كمكي و روتور كه آنهم شامل
سيم پيچي آرميچر، كالكتور، جاروبكها بهمراه متعلقات، ياتاقان و... تشكيل گرديده است.
[١،٢٦]
يكي از مهمترين مواردي كه سبب مي شود دمادر برخي از نقاط ژنراتور والكتروموتور
افزايش يابد وجود انتقال حرارت ، به صورتهاي تشعشع، هدايت وجابجايي مي باشد
كه براساس جنس مواد،نحوه ساخت وچيدمان المانهاي مختل ف (مونتاژ )ومشخصات
[ طراحي صورت ميگيرد.[ ٢٣
گرم شدن سيم پيچها به خاطر عبور جريان الكتريكي ، افزايش دماي قطب وافزايش
ساير المانهاي ماشين را به همراه دارد و به علت ايجاد اختلاف دما سبب انتقال حرارت
مي گردد كه در نهايت سبب سوختن موتورياژنراتور مي گردد كه بررسي دمايي
ماشين هاي الكتريكي بصورت عام و ژنراتورهاي واگن به صورت خاص ا ز اهداف مساله
[ است.[ 27
مكانيزمهاي مختلف انتقال حرارت در الكتروموتورها هدايت، تشعشع وجابجايی بمانند تمام ماشینهای الکتریکی DCوACهستند.شاید بدلایل پیچیدگی ،کمتر به محاسبات انها توجه شده است، دراين پايان نامه بررسيهاي نويني صورت پذيرفت و
گراديان دما براساس محاسبه هاي داخلي، گراديان دما در هسته اعم از روتور و
استاتور، گراديان دما در هاديها (سيم پيچي) با استفاده از روابط انتقال حرارت،
معادلاتي ساده براي ماشينهاي الكتريكي ارائه گرديد،شايدكاربردي ترين واصلي ترين
[ سمت اين پژوهش بر اساس اين زير ساختهاي علمي و تجربي ميباشد. [ ٢،١٨،٢٣
درضمن بااستفاده از ترمومتر ليزري دمادرنقاط مختلف تعدادي ژنراتور واگن اندازه
گيري گرديدوبا استفاده از اطلاعات تجربي بدست آمده، سعي نموديم تا حدودي نقاط
برجسته در گرم شدن و دماي آنرا مشخص نماييم تا بدين صورت علل افزايش دما را
نشان دهيم و براساس آن اشاره اي به مهمترين عامل سوختن زنراتورهاي واگن
[ بنماييم كه كاربردآن در صنعت مي باشد.[ ١١
درانتهابابررسي دمادرژنراتورهاي مختلف اماازيك گروه به هدفمان كه امكان پيش بيني سوختن ژنراتورهای فوق بعنوان مهمترین هدف عملی بود دست یافتیم.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود و خرید پایان نامه


انتقال حرارت


مدلسازی


ژنراتورهای واگن


مهندسی مکانیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نرم افزار پیام با شماره دلخواه

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

تحقیق درباره الهيات فلسفي اسلامي

نرم افزار اندروید ارتفاع سنج دقیق و قطب نما

تحقیق سیستم های نقشه برداری

ماهیت امید و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و حمایت

دانلود کتاب پایداری و کنترل سیستم های قدرت کندور

پایان نامه تحلیل حقوقی تروریسم بین المللی و

مولکول اتیلن