دانلود رایگان


برسی رفتار ديوار برشی بتن مسلح مقاوم‌سازي‌شده - دانلود رایگاندانلود رایگان ديوارهاي سازه اي در بخش زير، تعريفي از ديوارهاي سازه اي بتني مسلح، انواع مختلف آنها، رفتار آنها، حالت هاي شکستگي و گسيختگي ، بارها، تحقيقات تحليلي و آزماي

دانلود رایگان
برسی رفتار ديوار برشی بتن مسلح مقاوم‌سازي‌شده با FRP به روش اجزاء محدود wordفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- انگیزه و هدف
فصل دوم- بررسي کلي
فصل سوم- کلیات
FRP.................................... 23
1-2-3- ضرورت مقاوم سازی............................. 23
- عوامل مؤثردرانتخاب روش مقاوم سازي............. 23
- برخی ازروشهای مقاوم سازی سازه های بتن آرمه ... 23
-در مقاوم سازي بايستي پارامترهاي پاسخ طراحي را كنترل نماييم .................................................... 24
FRP چيست........................................ 25
FRP در سازه هاي بتن آرمه .. 25
FRP ..................... 26
FRP در صنعت ساختمان ................. 33
FRP .................. 33
FRP .............................. 35
FRP .... 39
فصل چهارم- برنامه آزمايشي
FRP......................................... 55
FRP.................................. 62
RW1 ..................... 67
RW2...................... 69
فصل پنجم- نتایج آزمایش
CW............................... 71
RW1....................... 81
FRP ............................... 87
RW2....................... 88
FRP................................ 96
FRP................................. 100
Confinement).......................... 100
فصل ششم- مدل اجزاء محدود
FRP.................................... 115
CW................ 119
RW1......................... 122
RW2......................... 123
FE......................... 126
فصل هفتم- مدل تحلیلی
FRP131
FRP.. 133
Spoelstra & Monti......... 137
VCCM.............................. 141
Bond slip............................. 145
فصل هشتم- خلاصه و نتایج
-1- انگيزه و هدف
[1](1995)، اردريک[2] و همکارانش (2003)، ساتچيوگلو[3] و همکارانش (2001)، سزن[4] و همکارانش (2003) و برزو[5](2004) گزارش شد. تصاوير 1-1 تا 6-1 شکست هاي برشی را در 3 زمين لرزه هاي اخير نشان مي دهند. اين نوع از شکست در ديوارهاي خمشي بلند و متوسط مشترک است و آنها توسط ترک هاي مايل[6] 45 درجه مشخص شده اند. ديوارهاي بتني بلند در حالتهای شکست و ياگسيختگي، نياز به مقاوم سازي و نوسازي دارند. مقاوم سازي ديوار ممکن است به منظور حفظ نيروها باشد. نوسازي به معناي تعمير يک ديوار آسيب ديده در اثر زلزله تا بازگرداندن قدرت و مقاومت اصلي يا سختي است. استفاده از کامپوزيت هاي FRP در تعمير و نوسازي سازه ها به عنوان يک تکنيک جديد شناخته شده است. اين نوع از مواد به لحاظ نسبت زياد مقاومت به نسبت وزني مشخص شده اند. استفاده از اين نوع مواد، خصوصا در نو سازي و مقاوم سازي بناها و به ويژه در صنعت ساختمان سازي، نقش مهمي را ايفاء ميکنند. در اين برنامه تحلیلی، مقاوم سازی ديوارهاي سازه اي در مقابل بارهاي جانبي لرزه اي، با استفاده از کامپوزيت هاي FRP، مورد بررسي واقع شده است.
فصل بندي پايان نامه
[7] استفاده شده است. فصل 8 خلاصه اي از تحقيق، نتايج اصلي و نکاتي را در خصوص بررسي هاي آينده ارائه ميدهد.
Kocaeli، در سال1999
[8] ديوار سازه اي در زلزله 4 کشور ترکيه Kocaeli در سال 1999
Kocaeli در سال1999
Algiers در سال1999
Algiers در سال2003
Algiers کشور ترکيه، Bingol در سال 1999
فصل دوم
بررسی کلی
1-2- ديوارهاي سازه اي
1-1-2- تعاريف
2-1-2- انواع ديوارهاي سازه اي
[9] ديوار (نسبت ارتفاع به طول) به دو گروه طبقه بندي مي شوند.
1- ديوارهاي بلند[10]
Bachmann در سال 1999 برنامه تحقيقاتي جامعي را در خصوص سيستم هاي ديوار سازه اي بلند اجراء کرد. او آزمايشات چرخه اي، ديناميکي و شبه ديناميکي را بر روي نمونه هائي از ديوارها (ديوارهائي در مقياس بزرگ) اجراء کرد و حالت هاي مختلف شکست و گسيختگي را گزارش کرد و در نهايت به مقايسه نتايج آزمايشات مختلف پرداخت.
2- ديوارهاي کوتاه[11]
Doostadr در سال 1994 به بررسي مشخصات منوط به تغيير شکل غير قابل ارتجاع و نيز مقاومت و يا قدرت ديوارهاي ذکر شده پرداخت. او حتي آزمايشاتي را بر روي ديوارهائي با نسبت نماء 75/0 و 1/0 اجراء کرد. اجزاء تغيير شکل منوط بر برش و خمشي مي باشند که به طور برابر در چنين ديوارهائي لحاظ شده ا ند و تقريبا 80 درصد تغيير شکل کلي را تشکيل داده اند. آزمايش Palermo در سال 1998 در خصوص ديوارهاي بالدار کوتاه[12] تحت بارگذاري چرخه اي استاتيک بود که با انجام اين آزمايش، بدين نتيجه رسيد که اين ديوارها منحني هاي هيسترزيس[13] را با پخش انرژي کم، در مقايسه با ديوارهاي برشي بلند، توليد مي کنند. خط تقسيم بين دو نوع ديوارها چندان بارز و مبرهن نيست.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


A novel SVM-GCM model for prediction of surface tension of some ionic liquids at

تحقیق درباره مديريت

بیع زمانی

مدل بارندگی رواناب

اقدام پژوهی مشاورچگونه توانستم با آموزش صحیح

جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران؛

مقاله درمورد اقلیم شناسی

پروژه بررسی سیستم های مالتی پلکس در خودرو (

تحقیق درباره نحوه خلقت انسان ازدیدگاه قرآن

تحقیق درباره امام زمان2