دانلود رایگان


پيش بيني قيمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک - دانلود رایگاندانلود رایگان بشر در دنياي امروزي به صورت روزمره در بازارهاي گوناگون درگير تصميم گيري هاي بيشماري بوده و هر گونه پيشنهادي که امکان بهبود دقت و صحت تصميم و يا کاهش زمان

دانلود رایگان
پيش بيني قيمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوي با الگوريتم هاي ترکيبي تکاملي word کلمات کليدي: پيش بيني، داده کاوي، شبکه عصبي مصنوعي، الگوريتم هاي بهينه سازي تکاملي
فهرست مطالب
3-3-1 داده کاوي. 21
3-3-2 شبکه عصبي مصنوعي. 26
3-3-3 الگوريتمهاي تکاملي. 31
3-3-3-1 الگوريتم ژنتيک.. 33
3-3-3-2 الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات.. 36
3-3-3-3 الگوريتم رقابت استعماري.. 38
4-1-1 تعريفمساله. 43
4-1-2 تحليلدادهها. 43
4-1-3 آمادهسازيدادهها. 44
4-1-4 مدلسازي. 44
4-1-5 ارزيابي. 44
4-1-6 پياده سازي. 45
5-1-1 مجموعه داده ها. 46
5-1-2 کيفيت داده ها و کاهش داده ها. 50
5-1-3 پياده سازي شبکه عصبي مصنوعي براي سري هاي زماني51
5-1-3-1 معماري شبکه عصبي مصنوعي.. 51
5-1-3-2 تطبيق ورودي هاي زماني به عنوان ورودي شبکه عصبي مصنوعي53
5-1-4 پياده سازي آموزش شبکه عصبي مصنوعي با الگوريتمهاي تکاملي54
5-1-4-1 الگوريتم ژنتيک. 54
5-1-4-2 الگوريتم بهينه سازی ازدحام ذرات. 55
5-1-4-3 الگوريتم رقابت استعماري. 56
پيوست 1: کد شبکه عصبي سري زماني با آموزش با الگوريتم پيش انتشار خطا67
پيوست 2: کد شبکه عصبي مصنوعي با آموزش با الگوريتم ژنتيک68
پيوست 3: کد شبکه عصبي مصنوعي با آموزش با الگوريتم ازدحام ذرات71
پيوست 4: کد شبکه عصبي مصنوعي با آموزش با الگوريتم رقابت استعماري73
فصل 1
فهرست جدول ها
جدول شماره ‏2‑1: مقایسه نتایج پیش بینی مدل بت-عصبی با سه مدل دیگر13
جدول شماره ‏2‑2: مقايسه نتايج پيش گويي مدل ارائه شده با مدلهای ديگر14
جدول شماره ‏2‑3: نسل بندي روشهاي تحقيق در پيش بيني قيمت سهم16
جدول شماره ‏3‑1: شبه کد الگوريتم پيش انتشار خطا.. 30
جدول شماره ‏3‑2: شبه کد عمومي الگوريتم هاي تکاملي.. 32
جدول شماره ‏3‑3: شبه کد الگوريتم ژنتيک.. 34
جدول شماره ‏3‑4 : شبه کد الگوريتم ازدحام ذرات.. 37
جدول شماره ‏3‑5 : شبه کد الگوريتم رقابت استعماري.. 41
جدول شماره ‏5‑1: نماد سهم هاي انتخاب شده.. 46
جدول شماره ‏5‑2: اندازه کاهش يافته داده ها.. 51
جدول شماره ‏5‑3: ساختار پياده سازي آموزش شبکه عصبي با الگوريتم ژنتيک54
جدول شماره ‏5‑4: ساختار پياده سازي آموزش شبکه عصبي با الگوريتم ازدحام ذرات.. 55
جدول شماره ‏5‑5: ساختار پياده سازي آموزش شبکه عصبي با الگوريتم رقابت استعماري.. 56
جدول شماره ‏5‑6: نتايج mse شبکه عصبي آموزش ديده با الگوريتم ژنتيک58
جدول شماره ‏5‑7: نتايج mse شبکه عصبي آموزش ديده با الگوريتم ازدحام ذرات58
جدول شماره ‏5‑8: نتايج mse شبکه عصبي آموزش ديده با الگوريتم رقابت استعماري.. 59
جدول شماره ‏5‑9: نتايج mse شبکه عصبي آموزش ديده با الگوريتم پيش انتشار خطا.. 59
جدول شماره ‏6‑1: ميانگين و انحراف معيار خطاي اجراهاي ANN و BP61
جدول شماره ‏6‑2: نتايج خطاي پيش بيني با ANN و PSO.. 63
جدول شماره ‏6‑3: نتايج خطاي پيش بيني با ANN و ICA.. 63
فهرست شکل ها
شکل شماره ‏3‑1 : نمونه اي تحليل قيمت سهم با ابزارهاي رويکرد تحليل تکنيکال.. 20
شکل شماره ‏3‑2 : فرايند CRISP. 23
شکل شماره ‏3‑3 : ساختار يک نورون.. 27
شکل شماره ‏3‑4 : نمونه اي از يک شبکه عصبي مصنوعي با يک لايه پنهان28
شکل شماره ‏3‑5 : نمونه نورون در شبکه عصبي مصنوعي پيشرو.. 29
شکل شماره ‏3‑6 : فلوچارت عمومي الگوريتم هاي تکاملي.. 32
شکل شماره ‏3‑7 : نمايش ترکيب تک نقطه اي.. 35
شکل شماره ‏3‑8 : نمايش حرکت ذره در PSO.. 36
شکل شماره ‏3‑9: نمايش نمونه اي تقسيم کلوني ها به امپرياليست ها40
شکل شماره ‏3‑10: حرکت خطي کلوني.. 41
شکل شماره ‏3‑11: حرکت زاويه اي کلوني.. 41
شکل شماره ‏5‑1 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد بکام.. 48
شکل شماره ‏5‑2 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد وپارس.. 48
شکل شماره ‏5‑3 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد وغدير.. 49
شکل شماره ‏5‑4 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد خودرو.. 49
شکل شماره ‏5‑5 : نمودار قيمت روزانه سهام نماد رانفور.. 50
شکل شماره ‏5‑6 : شبکه عصبي مصنوعي با داده هاي سري زماني53
شکل شماره ‏6‑1 : تابع احتمال تجمعي توزيع نرمال برازش شده خطا61
شکل شماره ‏6‑2 : تابع احتمال تجمعي توزيع نرمال برازش شده خطا ANN و EAs62
1-1 مقدمه 1-2 تعريف مساله
1-3 اهميت مساله
1-4 هدف تحقيق
  • شناسايي الگوريتمهاي ترکيبي از شبکه عصبي مصنوعي با الگوريتمهاي بهينه سازي بر اساس تحقيقات گذشته
  • دستيابي به اطلاعات معتبر و صحه گذاري شده قيمت روزانه سهام شرکتهاي عضو در بورس اوراق بهادار
  • پياده سازي الگوريتمها روي داده هاي سهم حداقل پنج شرکت عضو بورس اوراق بهادار
  • مقايسه دقت الگوريتم ها و پيشنهاد الگوريتم با بهترين دقت


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


TSETMCنوشته ها ی شخصی ما در معلم بورس

مقام ارشد سازمان بورس در گفت و گو با ایرنا: تکذیب اخذ مالیات جدید از سهامداران/ شفافیت ...

TSETMCنوشته ها ی شخصی ما در معلم بورس

مقام ارشد سازمان بورس در گفت و گو با ایرنا: تکذیب اخذ مالیات جدید از سهامداران/ شفافیت ...

TSETMCنوشته ها ی شخصی ما در معلم بورس

مقام ارشد سازمان بورس در گفت و گو با ایرنا: تکذیب اخذ مالیات جدید از سهامداران/ شفافیت ...

معاملات بورس - افزایش سرمایه و حق تقدم چیست؟ …

این یک مطلب کامل و جامع در مورد افزایش سرمایه است. در این پست شما می توانید به تمامی سئوالات ...

بورس اوراق بهادار تهران | Tehran Stock Exchange

... شركت بورس اوراق بهادار ... نوسان قيمت شركت در روز ... و سود پيش بيني شده را به نصف ...

پيشبيني رسمي از اوضاع بورس

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار پيشبيني کرد: ... سخنگوی سازمان بورس در ادامه به ... کمک به ...

دانلود رایگان,پروژه,تحقیق,مقاله,پایان نامه - بانک …

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ...

کسب درآمد از طریق فروش ایده – پولساز .نت آموزش …

اگر شما هم از افرادی هستید که خیلی به این موضوع فکر کردید که آیا میشه از ایده ها هم کسب درآمد ...

بورس اوراق بهادار تهران | Tehran Stock Exchange

... شركت بورس اوراق بهادار ... نوسان قيمت شركت در روز ... و سود پيش بيني شده را به نصف ...

روزنامه دنیای اقتصاد

چه گروهی از خریداران به معاملات سال آینده جهت می‌دهند؟ کانون تقاضا در بازار مسکن 96

جـــدیدترین مقالات کارآفرینی و کسب و کار

سرخورده شدن گاه به گاه در کار امری عادی است اما اگر صدایتان را بالا ببرید، درها را به هم ...

روش های نوین ارزیابی طرح های توجیهی - ایران صنعت - …

حال جهت بررسي فروش در سال سوم بهره برداري ، عدد 13500 را در نظر مي‎گيريم. با اين مسئله در رابطه ...

جـــدیدترین مقالات کارآفرینی و کسب و کار

سرخورده شدن گاه به گاه در کار امری عادی است اما اگر صدایتان را بالا ببرید، درها را به هم ...

وبلاگ شخصی حسین اسدی نیا

سهم شرکت بیمه تجارت نو با نماد "بنو" مدتی است در بازار پایه فرابورس معامله میشود.

کسب درآمد از طریق فروش ایده – پولساز .نت آموزش …

اگر شما هم از افرادی هستید که خیلی به این موضوع فکر کردید که آیا میشه از ایده ها هم کسب درآمد ...

مقاله تب بی دوام گاوی

رنگها

پایان نامه مدیریت آموزشی

ماليات بر ارزش افزوده و تاثير آن بر متغيرهاي كلان

همه چیز درباره چاپگرها

Computational and Cognitive Approaches to Narratology

20 پریست جدید و قدرتمند پاپ برای پلاگین poizon اف ال

گزارش کارآموزی گارگاه ریخته گری.

مقاله تاثیر موسیقی بر مغز

تحقیق درباره تجزيه و تحليل تبليغات محيطي با شاخص