دانلود رایگان


کارآفرینی و روانشناسی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 71 بسم الله الرحمن الرحیم کارآفرینی و روانشناسی فهرست منابع مقدمه تعریف روانشنا

دانلود رایگان
کارآفرینی و روانشناسیفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint
( -- قابل ویرایش )
بسم الله الرحمن الرحیم کارآفرینی و روانشناسی فهرست منابع مقدمه تعریف روانشناسی مفهوم مدیریت اهمیت روانشناسی سازمانی فصل اول فصل دوم روش های تحقیق در روانشناسی و علوم رفتاری خواص اساسی انگیزه ها فصل سوم خویشتن شما در جامعه تغییر کیفی ناکامی موفقیت اداره کردن تحول:نقش مدیر ادراک جسمی و روحی فصل چهارم روانشناسی انگیزش مقررات سازمانی و تنبیه فشار روانی(استرس) عامل تنبیه درونی فصل پنجم سلسله مراتب نیازها نیاز های فیزیولوژی نیاز به امنیت نیاز به تعلق و عشق نیاز به احترام وتکریم نیاز به خود یابی نظریه تنی چند از علمای روانشناس در مورد نیازها نظریه هنری الکساند رماری درباره نیازها نظریه کرونباخ درباره نیازها فصل ششم فصل هفتم آموزش مدیریت از دیدگاه روانشناسی کاربردی اقدامات اجرایی برای تشکیل دوره های مدیریت مقیاس سنجش دانش مدیران در زمینه ی آموزش مدیریت از دید گاه روانشناسی فصل هشتم ضرورت و اهمیت تفاوتهای فردی مدیریت و منابع انسانی شخصیت ابعاد شخصیت انسانی نگرش فرایندهای موقعیتی ماهیت خویشتن شما چشم انداز ماشینی و مکانیکی چشم انداز سیستمی چشم انداز تکاملی مقصد خود را مشخص نمایید فصل نهم مقدمه هنگامی که افراد یک سازمان را در نظر می گیریم، هر کدام دارای ویژگی هایی است که از نظر خلق وخوی برخورد با دیگران ،نحوه انجام کار و همکاری با سایرین متفاوت است افراد جامعه هر یک دارای ویژگی های خود هستند وآنچه مسلم است هر کس دوست دارد موفق و کامیاب باشد . کامیابی نیاز به شناخت افراد دیگر، درک بهتر آنان وآشنایی با محیط کار دارد. مفهوم مدیریت اهمیت روانشناسی سازمانی برای بررسی حالات روانی در علم روانشناسی و علوم رفتاری چهار روش کلی متداول است : روش مشاهده طبیعی NATURAL OBSERVATION) ) روش آزمایش ( EXPERIMENTAL METHO) روشهای کلینیکی (METHOD CLINICAL) روشهای آماری (STATISTICAL METHOD) روش مشاهده طبیعی برای تحقیق از علوم،روش مشاهده طبیعی بهترین روش است .روش مشاهده طبیعی عبارتند ازمطالعه موضوعات یا افراد در مکانها و حالات طبیعی. روش آزمایش بعضی اوقات برای مشاهده یک امر طبیعی باید مدتها وقت صرف کرد و در صورت مشاهده یک حالت طبیعی نمی توان مطئن بود که علمل دیگری در وقوع آن دخالت نداشته است . برای اینکه در قضاوت خود دچار تردید نشوند ، حالات مخصوصی را که بخواهند درباره آنها مطالعه مصنوعی در آزمایشگاه ایجاد می نمایند . روشهای کلینیکی خواص اساسی انگیزه ها تغییر کیفی اداره کردن تحول :نقش مدیر ادراک جسمی و روحی مدل نسبیت گرای کوانتومی روانشناسی انگیزش افزایش یافت . به همین جهت تیلور نتیجه گرفت که افراد نشر ماشین هستند . وی برای گارگران برنامه ریزی می کرد،حرکات غیر لازم و ناکار آمد را حذف می کرد ،امکانات ،استراحت برایشان فراهم می نمود و شرایط کار را بهبود می بخشید همه این کارها به نفع مدیریت علمی انجام می شد ؟،تیلور افراد را برای حصول هدف به دقت انتخاب کرد و از پول پرستی آناد تاحدامکان بهره بردای می نمد . وی با این اقدامات به نفع گروهی از افراد عمل کرد تعداد کسانی که واگنهای را بار گیری می کردند از 500به 140 کاهش داد و در عوض دستمزد کارگران باقی مانده را 60در صد زیادتر کرد . اگر چنین واقعه ای امروز رخ دهد ،از نظر روانشناسی مشکلاتی به بار می آورد ،زیرا در روزگار ما نظریه تنبلی ،بی عقلی و غیر قابل اعتماد بودن کارگران به کلی منسوخ شده است امروزه چند در صد مدیران درباره ی کار گران خودشان چنین طرز فکری دارند ؟ -و اگر صادق باشیم – آیا این طرز فکر صحیح است ؟و آیا پول مهم ترین انگیزه هاست؟ بی شک پول انگیزه بزرگی است ، ولی نمیتواند تنها محرک باشد . به سختی می توان مشخص کرد که پول تا چه اندازه در افزایش بازده عملیات موثر است . معمولا تغییر دادن محرک با دگرگونی هایی همراه است و افزایش کارایی ممکن است معمول یک یا چند انگیزخه باشد . به عنواب مثال کارایی یک شرکت هنگامی عملا افزایش یافت که برای نخستین بار مدیران شرکت دور هم جمع شوند و در باره سیاست گذشته شر کت که پول را محرکگ اصلی می داند به بحث و تبادل نظر پراختند . مقررات سازمانی و تنبیه فشار روانی (استرس) عامل تنبیه درونی سلسله مراتب نیازها که توسط ابراهیم مزلو“ عنوان گردیده تا کنون بیشترین توجه مدیران را به خود جلب کرده است. این نظریه نه تنها نیاز های انسانی را طبقه بندی کرده است بلکه دلالت مستقیمی بر مدیریت رفتاری در سازمان دارد. دید گاه مزلو به انگیزش انسان در غالب سلسله مراتبی از نیاز ها عنوان گردیده است عنوان سلسله مراتب دادن به طبقه بندی مزلو به دلیل درجات مختلف و شمول این نیاز ها ست . به عبارت دیگر یک سلسله مراتب نیازها ،نیاز های سطح پایین و دسته دیگر نیازهای سطح بالاست که دستیابی به آن موکوال به بر طرف شدن و ارضای نیازهای ماقبل آنهاست. نیازهای فیزیولوژی را به اعتباری نیازهای حیاتی می دانند.این نیازها ابتدایی ترین شرایط زندگی را تشکیل میدهدکه ادامه حیاط فیزیکی انسانی به آن متکی است. این نیاز ها شامل نیاز به آب، هوا، نیاز های جنسی و امثالهم است. نیاز به احترام و تکریم نظریات تنی چند از علمای روانشناس در مورد نیازها و زندگی جسمانی را تامین می کند ،اما انسان خواهان پیشرفت و خلاقیت و سازندگی و به همین جهت برای نیاز های سازنده ایجاد می کند.و برای ارضای آنها به کوشش و تکاپو می پردازد و شخصیت انسانی خود را بروز میدهد دسته بندی نیاز ها از نظر ماری به 20 قسمت: نیاز به تسلیم و رضا نیاز به پیروزی نیاز به محبت نیاز به پر خاش نیاز به خود مختار ی نیاز به جبران شکست نیاز به حفظ حیثیت نیاز به بزرگداشت نیاز به تسلط نیاز به خود نمایی نیاز به دور اندشی نیاز به پرهیز از شکست نیاز به ناتوانی نوازی نیاز به نظم و ترتیب نیاز به تفریح نیاز به دور افکندن نیاز به لذت حسی نیاز به لذت جنسی نیاز به پشتیبانی نیاز به درک حقایق نظریه کرونباخ درباره نیازها آموزش مدیریت از دید گاه روانشناسی اما برای رسیدن به این هدفها باید مدیران لایقی وجود داشته باشند تا این مسولیتها را بر عهده گیرد و با صرف حداقل هزینه ، بالاترن کارایی و اثر بخشی را به دست می آورد حال این سوال پیش می آید که چگوه این مدیران را پیدا کرد ؟ آیا توانایی رهبری و اداره یک واحد یا سازمان ذاتی است یا مهار تهای مربوط به اداره و رهبری را می توان با روشهای خاصی آموخت؟معمای ذاتی و یا اکتسابی بودن مهارتهای مدیریت و رهبری موثر ،سالها مورد بحث صاحبنظران و اندیشمندان کشورهای مختلف بوده است ،اما بیش از همه روانشناسان کوشیده اند تا با استفاده از روشهای علمی به این معما پاسخ دهند. یکی از مشهورترین افرادی که تلاش کرده اند معمای ذاتی و یا اکتسابی بودن مهارتهای رهبری را حل کنند ،(فیدلر) است که نتایج تحقیقات گسترده او در این زمینه ،منتهی به ارائه مدل رهبری اقتضایی شد. دیگری (گیزلی ) است که او مطالعات متعددی را در زمینه رفتار آدمی در محیط کار ،انجام داده است .در این زمینه می توان محققان بسیاری دیگری مثل فلشمن ،گیب،هاوس،کتز،استاگدیل و وروم را نام برد که سالها برای پاسخ به این معما به تحقیق و بررسی پرداخته اند . اقدامات اجرایی برای تشکیل دوره های آموزشی مدیریت مرحله هفتم مرحله یازدهم مقیاس سنجش مدیران در زمینه آموزش مدیریت از دیدگاه روانشناسی کاربردی 5) در آغاز چنین می انگاشتند که انگیزه های عقلی –افتصادی موجب کار کردن افراد در زمینه ها شود روش نمره گذاری ضرورت واهمیت تفا وتهای فردی در مدیریت منابع انسلنی ابعاد شخصیت سازمانی 2) نگرش ماهیت خویشتن شما محیط چشم انداز تکاملی مقصد خود را مشخص نمایید استیون (steven) به عنوان رئیس سازمان تآمین اجتماعی انتخاب شده بود طی سالهای اخیربیشترسازمانهای تابعه غیر سود آورشده وهدف خود را گم کرده بودند ، به زغم خیلی این سازمانها ازمسیر اصلی خود خارج شده بودند استیون ازکارکنانش درباره ی اینکه سازمان چه باید بکند ونهایتا به کجا باید برود نظرخواهی کرد نتیجه نظرخواهی برای او مایوس کنندهن بود زیرا هیچ نتیجه ی روشنی به دست نیامد بنابراین او کلیه ی مشاوران ومعاونان خود را برای برنامه ریزی وتعیین هدف دعوت کرد دراتاق جلسه را پشت انان قفل کرد وگفت :“ تا مقصد وهدف سازمان را مشخص نکینم ،ازاینجا خارج نخواهیم شد .لازم است بدانیم می خواهیم به کجا برویم وچه باید بکنیم . باید بدانیم که بهترین مسیربرای رسیدن به هدف کدام است وازحرکت در ان لذت ببریم“. یکی از اعضای جلسه با صدای بلند گفت :“خدارا شکر، بالاخره تصمیم گرفتیم کاری بکنیم“. تهایتا آنان توانستند به نظریه ای مشترک درباره ی مقصد سازمان برسند وهدفی براین آن تعریف وتعیین نمایند. سپس راهکارهای مناسب برای تحصیل هدف مورد نظر هم تعیین کردند. هر چند از ساعتها وقتی همه اتاق جلسه را ترک می کردند بسار خسته بودند احساس آرامش و موفقیت می کردند. محسوب مي شوند درواقع كارآفرين عامل اصلي ، ايجادخلاقيت ونوآوري است . ازآنجايي كه خلاقيت ونوآوري وتوان كشف فرصت هاي جديد از بارزترين ويژگيهاي كارآفرينان است وازآنجا كه اصولاً رفتاري اين گونه افراد ( ازقبيل استقلال طلبي ، نياز به پيشرفت ,خصوصيات رواني ريسك پذيري و ... ) وماهيت طبيعي نوآوري ، شرايط خاص ومتفاوتي رامي طلبد , لذا شناخت ويژگي ها بستري مناسب براي جذب ورشد كارآفرينان است كه اولين قدم واساسي ترين مساله است . باتوجه به ويژگيهاي كارآفرينان كه شامل توفيق طلبي ، مركزكنترل,ريسك پذيري ، نيازبه استقلال , خلاقيت و تحمل ابهام است بطور مختصربه تعريف هركدام ازآنها مي پردازيم : 1- نيازبه توفيق عبارت است ازتمايل به انجام كاردراستانداردهاي عالي جهت موفقيت درموقعيتهاي رقابتي . 2- عقيده فرد مينسبت به اين كه وي تحت كنترل وقايع خارجي مي باشد را مركزكنترل نامند. عبارت است از مخاطره هاي معتدل كه مي توانندازطريق3- ريسك پذيري تلاشهاي شخصي مهارشوند . لذا آزادي عمل ، پاداش ديگركارآفريني است . درواقع نيازبه استقلال ، عاملي است كه سبب مي شود تا كارآفرينان به اهداف وروياهاي خوددست يابند. خلاقيت همانا توانايي خلق ايده هاي جديد است كه اين ايده5- ها ممكن است به محصولات ياخدمات جديد نيزمنجرشوند . درواقع خلاقيت نيرويي است كه درپس نوآوري نهفته است . 6- قدرت تحمل ابهام عبارت است ازپذيرفتن عدم قطعيت به عنوان بخشي اززندگي ، توانايي ادامه حيات با دانشي ناقص دربارة محيط وتمايل به آغاز فعاليتي مستقل بي آنكه شخص بداند آيا موفق خواهدشد ياخير. راز موفقیت وقانون مندی های آن انسانهای موفق چگونه می اندیشند ؟آیا شما یکی از آنها هستید ؟ بیایید به ارزیابی خود بپردازیم تا برای بهبود زندگی خود تصمیم بگیرید. شما کیستید وچگونه فکر میکنید وچقدر خود رادر زندگی موفق احساس می کنید ؟ چقدر از اعتماد به نفس وبردباری برخوردار هستید ؟ آیا در ارتباط خود موفقید؟ آیا دوستان خوبی در اطراف خود دارید ؟ با ما همراه باشید تا راز موفقیت یک انسان توانمند و موفق در زندگی را برایتان بگوییم. موفقیت یک نگرش است. یک باور است .یک عادت است .موفقیت ارزانی کسانی است که آنرا می خواهند و باور دارند که می توانند به آن برسند. یک انسان موفق ،کار و شغل رضایتمند دارد. به سلامت جسم و روح خود توجه دارد. با دیگران روابط بسیار خوبی دارد.تمام اهداف ومسیر زندگی اش مشخص است در مقابل مسائل و مشکلات کار و زندگی اش همچون کوه ایستاده است.واز داشتن یک زندگی شاد خانوادگی،آرامش درون واحساس موفقیت و رضایت از زندگی لذت می برد. پس بیاید از سرعت کار خود بکاهید وبه کیفیت آن بیفزایید. کمی از وقت خود را صرف ملاقات با خود کنید و با یک برنامه برنامه ریزی جدید زندگی کنید واز لحظه لحظهآن لذت ببرید. امروز تصمیم بگیریدوراه زندگی خود را انتخاب کنید وفردا به دستاوردهای زیبا برسید و باور کنید که: خوشبختی یک انسانموفق، این گونه آغاز می شود.وآیا میدانید که اصولا ،موفقیت شما در زندگی به میزان موفقیت در مدیریت شما بستگی دارد؟ و اصولا مدیریتی از خود مدیریتی آغاز می شود؟ یعنی انسان می تواند در دنیای بیرون خود به تربیت و مدیریت انسانها بپردازد که ابتدا در دنیای درون خود بتواند خود را زیبا مدیریت کند، یعنی مدیریت اندیشه-هایش،مدیریت باورهایش ،مدیریت روحیه و احساسش ومدیریت شخصیتش.انسانی دنیای درون خود را زیبا مدیریت می کند می تواند با مدیریت کامل به مدیریت دنیای بیرونش بپردازد. و اگر مدیریت یعنی بسیج اندیشه ها و باورها وتلاشها به سمت هدفها ، پس قبل از هر چیز،بایست و خود را مورد ارزیابی قرار بده که توکیستی و چگونه می اندیشیو چگونه باورهایی داری و روحیه واحساس چگونه است. از کجا آغاز کنیم؟ رمز موفقیت ،شروع کردن است. موفقیتها با تصمیمها شروع می شوند زیرا: تاتصمیمی اتخاذ نشود تغییری در زندگی رخ نمی دهد. امروز تصمیم بگیرید تا آینده ای را خلق کنید که دیگرهیچ شباهتی به گذشته های ناکام شما نداشته باشد.و بدانید که: فاصله داشتن و نداشتن، فقط یک خواستن است. برای اینکه به موفقیتی برسید قبیل از هر چیز باید بدانید و باور داشته باشید که می توانید موفق شوید. به قول سلمان ساوجی : اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی ********* و گر گویی که نتوانیم برو بنشین که نتوانی اگر بخواهید در زندگی خود یک مدیر موفق و توانمند باشید ،باید ابتدا ذهنیت و باور های خود را تغییر دهید. انسانها،با باورهایشان زندگی را می سازد . شما هر آنچه را باور داشته باشید می توانید خلق کنید و این قدرت بی کران انسان است.دانشمند علم توسعه انسانی می گویند: In order for things to change, you must change برای اینکه دنیای بیرون توتغییر کند ،توباید تغییر کنی و منظور از تو یعنی ،اندیشه ها-های تو و احساس و روحیه تو. هر روز در ز ندگی شما فرصتهای مناسبی پیش میآید ،نقطه نظرهای سودمند و ثروت آفرینی در ذهن شما جرقه می زند ،و شما از کنار بسیاری از آنها بی توجه می گذرید. کافیست دست خود را به سوی آنها دراز کنید و به دستاوردهای زیبا برسید. به طور مثال،وقتی که با هواپیما به جایی سفر می کنید ،مسافری که در کنار شما نشستهچه بسا قابلیت آنرا داشته باشد که یک دوست بسیار توانا وارزشمند در زندگی شما باشد ،اگر به او لبخندی بزنید باب یک دوستی را باز کنید . کسی را به دنیای خود بپذیرید که تاثیری شگرف در زندگی شما داشته باشد .شما چه میدانید او کیست و چه توانایهای دارد که اگر بدون توجه از کنار او بگذرید ،فرصت بسیار خوبی را در زندگی از دست داده اید. آری فرصتها این گونه به کنار شما می آیند ومی روند. این بستگی به شما دارد که چگونه فرصتها را شکار می کنید و از هر فرصتی ثروتی می سازید. (منظور از ثروت فقط پول نیست بلکه هر دستاوردی در دنیای انسان یک ثروت است) چگونه در زندگی خود طوفان به پا کنیم امروزه دانشمندان علم موفقیت به این نتیجه رسیده اند که فرق بین انسان ها فرق در اندیشاهاست. موفقیت و شکست حاصل دونوع طرز فکر است . فقر در دنیای یک انسان فقیر فکر فقیرانه اوست و ثروت در دنیای یک انسان ثروتمند ،حاصل اندیشه های ثروتمندانه اوست .انسانهای موفق در تاریخ کسانی بودند موفقیت طالبانه اندیشیده اند هر موفقیتی در دنیای یک انسان موفق از یک فکر شروع می شود زیرا انسان این قابلیت را دارد که به هر آنچه فکر کند آن را خلق کند پس: یک زندگی شاه کار گونه با خلق اندیشه های مثبت شاه کار آفرین شروع می شود. انسان است واندیشه هایش. تمام دنیا در اختیار ماست تا برای رسید به موفقیت از آن استفاده کنیم . تمام دنیا در خدمت ماست تا برنامه ها وایده های جدید خود را در آن پیاده کنیم و محصولات و خدمات جدید خود را در آن عرضه نمائیم . موفقیت به شرایط بیرونی ما بستگی ندارد. موفقیت حاصل نگرش و باور های ماست . باوری که از خود و جهان اطراف خود داریم . فرمول موفقیت هر موفقیت و دستاوردی از رهگذر تلاش بدست می آید. تلاشهارا انگیزه ها درانسان خلق می کند. انگیزه ها را اندیشه ها می سازد. اندیشه ها از باور و روحیه دستور می گیرد. پس هر موفقیتی از رهگذر یک باور عالی و یک روحیه خوب حاصل می شود. سه گام اساسی برای بدست آوردن موفقیت وثروت ژرف مورفی در کتاب ((گام های دستیابی به شانس و ثروت )) می گوید: یکی از رفقایم که فروشگاهی در لس آنجلس داشت ،یک روز برایمدردئ دل می کرد واز زمانه شکایت داشت که: ((برادرم سه خیابان بالاتر مغازای دارد و بسیارپولدار است و این اواخر به گونه ای کارش گرفته که دو فروشنده هم انتخاب کرده است ولی من بیچاره هنوز قادر نیستم هزینه و درامدم را یکی کنم . فکر میکنم از بد اقبالی ام است.)) به او گفتم:((پولدار شدن و رشد کردن در زندگی ربطی به کار و حرفه ندارد بلکه ثروت ارتباط مستقیم به ذهن و باور فرد دارد. چه بسا آدمهای صاحب ذوقی که از غافله عقب می مانند و تا پایان عمر در فقر وتهیدستی هستند و مایوس و ناکام روزگار را می گذرانند . اما دسته دیگری قادرند خودشان را با محیط سازگار کنند واز گنجینه باطنشان استفاده کنند،هر چند تحصیلات خوب هم نداشته اند ملی به آرزو هایشان رسیده اند .)) به او توصیه کردم برای اینکه شانس و نعمت را به سوی خود جذب کند و کاسبی ات رونق پیدا کند بایستی سه گام اساسی برداری : گام اول :درباره حرفه و شغلتان هیچ تصور در ذهن نداشته باشید ومخصوصا از بیان عباراتی مانند: دیگر نمی توانم اجاره مغازه را بدهم! ، نمی دانم سرانجام و پایانم چه می شود؟))و غیره به شدت پرهیز کند به محض اینکه این فکرهای منفی به ذهنتان آمد آن را با فکرهای مثبت عوض کنید و سریعا به خودتان بگویید: من گنجی در نهان دارم و تا جایی که بتوانم ازآن برمی دارم گام دوم:در تمامی ساعات روزمغزتان را با این افکار پر کنید وهر بار تکرار کنید تا برایتان عادی شود: پروردگار در هر لحظه برای کمک به من آماده است و حمایت کننده من است و در هر وضعیتی به کمکم می آید و مرا از بدبختی بیچارگی ها رها می کند. گام سوم:هر شب هنگام خواب این به خواب بروید : من نعمتهای خدا را سپاس می گوییم و به خاطر چیزهایی که به من داده از او متشکرم. حکومت ذهن بر دنیا همان طور که یک دانه برای پرورش احتیاج به مواد گوناگون دارد ،آدمی هم برای پیشرفت خود نیاز عقل و فکر دارد تا نتیجه آن را مشاهده کند. این را هم بدانید که آنچه محصول آدمی است و بشر آن را ساخته و پرداخته اول آن را در فکرش ساخته وپرداخته باشد ،در بیرون بسازد .باز هم می گوییم این ذهن است که بر دنیا حکومت می کند. تخیل خود را به فکر تبدیل کنید ،فکگر خود را به مرحله آرزو برسانید برای آرزوی خود امید ایجاد کنید امیدواری رابه خواسته خود تبدیل کنید وخواسته را با دنیای از هیجان و اشتیاق به اشتیاق سوزان برسانید وبدانید که اشتیاق سوزان به همراه ایمان به موفقیت ،آنجا که در کنار اقدام قرار می گیرد قطعا حاصلش رسیدن به هدف و موفقیت است. فواید ناملایمات انسان ها به طور طبیعی میل به لختی و سکون دارند. به همین علت خود سازی کاری است نفس گیر. اما در عین حال در دل هر موفقیت ، تحمل سختی و ناملایمات وجود دارد.پیروزی های انسان حاصل از شکستهای مکرر و تلاش مستمر برای بالندگی است. دکتر برادرز،روان شناس ،می گوید هر کس خواهان موفقیت است باید یاد بگیرید که ناکامی جز حتمی فرایند پیشرفت است فواید ناملایمات بسیارند . برای فهم ضرورت استقبال از ناملایمات و ادامه تلاش در دل ناملایمات به شواهد زیر توجه کنید: ناملایمات انسان را نرمش پذیر و قابل اصلاح می کنند در زندگانی هیچ چیز به اندازه سختی وناکامی انسان را بهبود پذیر نمی کند. در سالهای میانه 1980 در مجله تایم نتیجه جالبی چاپ شده بود . این پژوهش مخصوص که در اثر بسته شدن مکرر کارخانه ها سه بار کارشان را از دست داده بودند . نرمش پذیری این افراد باور کردنی نبو.د . روان شناسان انتظار داشتند آنها نامید و سر خورده شوند اما آنها به میزان شگفت آور خوش بین بودند.ولی دست کم دوبار موفق به پیدا کردن کار شدندبهتر از کسانی که تمام عمر برای یک کار فرما کار کرده و حالا بی کار شده بودند و می توانستند ناملایمات را تحمل کنند.
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پاورپوینت دانشجویی،تحقیق، مقاله،پروژه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده ...

لیست پروژه و پایان نامه های جدید. دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

لینکهای مرتبط - دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی ...

تبریک ارتقای دانشیاری به همکاران ارجمند ، جناب آقای دکتر قربانیان و دکتر آزالی

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی ... روانشناسی و علوم ... تاریخ و ادبیات ...

پاورپوینت در مورد کارآفرینی و روانشناسی - فروش محصولات مجازی

پاورپوینت در مورد کارآفرینی و روانشناسی پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی فرمت فایل: ...

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی ... روانشناسی و علوم ... تاریخ و ادبیات ...

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی - فایل ایران

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی نوع فایل power point قابل ویرایش 71 اسلاید قسمتی از اسلایدها هنگامی که افراد یک سازمان را در نظر می گیریم، هر کدام دارای ویژگی هایی است که از نظر خلق وخوی برخورد با ...

بزرگترین و پرسابقه ترین موسسه استعدادیابی ایران

موسسه خلاقیت و مهارتهای راه آینده نخبگان بزرگترین و پرسابقه ترین موسسه استعدادیابی منابع انسانی و ثبت هوش منسا درایران

میگنا - روانشناسی و مشاوره

فوبیا چیست و آیا درمان دارد؟ فوبیا را از دیدگاه‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد تا افرادی که از نوعی ترس شدید رنج می‌برند بتوانند تا حدودی ریشه این ترس را در خود بیابند.

پایگاه اطلاع رسانی خانه کارآفرینان ایران

هنر بسته بندی در کارآفرینی بسته بندی اولین برخورد و پیام سازنده با مشتری است که فرصت کسب رضایت

انواع کسب و کار - دانشگاه علم و صنعت ایران - مرکز کارآفرینی

کسب و کار خانگی تعریف: به هر نوع فعالیت اقتصادی در محل سکونت شخصی که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه اندازی شود کسب و کار خانگی میگویند.

دیتاکالا | مرجع دانلود مقاله، پاورپوینت، جزوه، پرسشنامه ...

مرجع کالاهای مجازی ایران (دیتاکالا) : مرجع دانلود مقاله فارسی، مقاله انگلیسی، ترجمه مقاله، جزوه، پاورپوینت، نمونه پروپوزال، آموزش پایان نامه نویسی، سوالات آزمون های استخدامی و

کارآفرینی - روانشناسی، مدیریت و ...

جابز را همه با آن شوهای تجاری خارق‌العاده‌اش در مک‌ورلد می‌شناسیم و به یاد می‌آوریم ، در حالی که با انرژی زیاد و مشتاقانه خصوصیات محصولات جدیدش را تبلیغ می‌کند و

بزرگترین و پرسابقه ترین موسسه استعدادیابی ایران

موسسه خلاقیت و مهارتهای راه آینده نخبگان بزرگترین و پرسابقه ترین موسسه استعدادیابی منابع انسانی و ثبت هوش منسا درایران

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی - فایل ایران

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی نوع فایل power point قابل ویرایش 71 اسلاید قسمتی از اسلایدها هنگامی که افراد یک سازمان را در نظر می گیریم، هر کدام دارای ویژگی هایی است که از نظر خلق وخوی برخورد با ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده ...

لیست پروژه و پایان نامه های جدید. دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

دیتاکالا | مرجع دانلود مقاله، پاورپوینت، جزوه، پرسشنامه ...

مرجع کالاهای مجازی ایران (دیتاکالا) : مرجع دانلود مقاله فارسی، مقاله انگلیسی، ترجمه مقاله، جزوه، پاورپوینت، نمونه پروپوزال، آموزش پایان نامه نویسی، سوالات آزمون های استخدامی و

کارآفرینی و اشتغال زایی (معرفی مشاغل و شرایط و چگونگی ...

کارآفرینی و اشتغال زایی (معرفی مشاغل و شرایط و چگونگی کارآفرینی با نگاه به فرصت‌های شغلی موجود در کشور)

منابع آزمون ارشد مجموعه روانشناسی - کنکور

مارکت کنکور کتب و محصولات دانشجویی خود را به راحتی در مارکت کنکور به فروش بگذارید

پاورپوینت درباره کارآفرینی و روانشناسی - ویدافا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 71 اسلاید _____ محتویات فصل اول مقدمه تعریف روانشناسی مفهوم مدیریت اهمیت روانشناسی ...

ما اینجا هستیم تا به شما اجازه ندیم رویا هایتان را فراموش کنید

در هر مسیری که باشید انگیزه سوخت مورد نظر شماست که به آن نیاز دارید و تخصص ما، ایجاد انگیزه با قدرت سوخت جت برای پیشرانه موفقیت شما به سمت اهدافتان است.

همایش های روانشناسی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

کنفرانس های روانشناسی سال 1395 - کنفرانس های روانشناسی سال های گذشته - اطلاع رسانی آخرین همایش های ملی و بین المللی - خبرنامه - آموزش - اخبار

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی - پدیا فایل

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 71 محتویات قسمتی از پاورپوینت فصل اول مقدمه تعریف روانشناسی مفهوم ...

دانشگاه علم و صنعت ایران - karafarini - مرکز کارآفرینی

Iran University of Science and Technology, tehran, persian, farsi , ahmadinejad, jabal ameli,

دانلود پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی

دانلود پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی,طرح جابر- اقدام پژوهی- درس پژوهی-گزارش تخصصی-برنامه سالانه-تقویم اجرایی-طرح تعالی- پیشنهاد ارزشیابی-طرح تدبیر-تجربیات مدون-تحلیل محتوا-,ارایه پکیج ...

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی - فایل ایران

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی نوع فایل power point قابل ویرایش 71 اسلاید قسمتی از اسلایدها هنگامی که افراد یک سازمان را در نظر می گیریم، هر کدام دارای ویژگی هایی است که از نظر خلق وخوی برخورد با ...

مقالات ISI اهداف کارآفرینی : 127 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در این صفحه، تعداد 127 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع اهداف کارآفرینی آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله ...

مقالات ISI اهداف کارآفرینی : 127 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در این صفحه، تعداد 127 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع اهداف کارآفرینی آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله ...

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی - فایل ایران

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی نوع فایل power point قابل ویرایش 71 اسلاید قسمتی از اسلایدها هنگامی که افراد یک سازمان را در نظر می گیریم، هر کدام دارای ویژگی هایی است که از نظر خلق وخوی برخورد با ...

همایش های روانشناسی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

کنفرانس های روانشناسی سال 1395 - کنفرانس های روانشناسی سال های گذشته - اطلاع رسانی آخرین همایش های ملی و بین المللی - خبرنامه - آموزش - اخبار

میگنا - روانشناسی و مشاوره

فوبیا چیست و آیا درمان دارد؟ فوبیا را از دیدگاه‌های مختلفی می‌توان بررسی کرد تا افرادی که از نوعی ترس شدید رنج می‌برند بتوانند تا حدودی ریشه این ترس را در خود بیابند.

آدرس و معرفی بهترین روانشناسان و متخصصین روانشناسی تهران ...

آدرس و معرفی بهترین روانشناسان و متخصصین روانشناسی تهران ، متخصص روانشناسی در تهران ، متخصص روانشناسی ، روانشناس خوب ، روانپزشک خوب ، آدرس روانشناس خوب در تهران

پاورپوینت در مورد کارآفرینی و روانشناسی از فایل ۴۶ - فایل 46

مشخصات فایل مورد نظر در سایت فایل ۴۶ : پاورپوینت در مورد کارآفرینی و روانشناسی در سایت فایل ۴۶ لینکهای متنوعی از سایتهای مختلف برای دانلود گردآوری شده است.

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی - فایل ایران

پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی نوع فایل power point قابل ویرایش 71 اسلاید قسمتی از اسلایدها هنگامی که افراد یک سازمان را در نظر می گیریم، هر کدام دارای ویژگی هایی است که از نظر خلق وخوی برخورد با ...

دانلود پرسشنامه – دنیای پرسشنامه ایران

آخرین پرسشنامه ها جدیدترین پرسشنامه های سایت پرسشنامه بهزيستي معنوي (فرم بلند)

آدرس و معرفی بهترین روانشناسان و متخصصین روانشناسی تهران ...

آدرس و معرفی بهترین روانشناسان و متخصصین روانشناسی تهران ، متخصص روانشناسی در تهران ، متخصص روانشناسی ، روانشناس خوب ، روانپزشک خوب ، آدرس روانشناس خوب در تهران

آموزش گام به گام تمام اصول و قواعد کسب درآمد

برنامه حرکت آیکن روی دسکتاپ

تاثیر کفش ورزشی وکفی طبی بر شوت روی پای فوتبال در

لوئيس مامفورد

تحلیل دارائی ها 90 ص

دانلود رایگان کتاب مجموعه داستانهای کوتاه

پاورپوینت فصل سوم حسابداری مدیریت استراتژیک

پایان نامه تعیین ارتباط بین سلامت روان و

پاورپوینت فصل سوم حسابداری مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری